Care IS opnieuw met 5 sterren beoordeeld door vergelijkingswebsite Finner

Care IS opnieuw met 5 sterren beoordeeld door vergelijkingswebsite Finner

Met trots mogen wij mededelen dat vergelijkingswebsite Finner ons opnieuw met 5 sterren heeft beoordeeld! Finner is een onafhankelijke vergelijkings- en adviespartij die beleggers helpt bij het maken van keuzes omtrent brokers, vermogensbeheerders en banken. Jaarlijks wordt onze dienstverlening door deze partij beoordeeld. 

Hoe werkt het?

Finner beoordeelt vermogensbeheerder op 25 onderdelen en 80 criteria op het gebied van organisatie, kostenbeleid, beleggingsbeleid en risicobeleid.

Organisatie

Er vindt een controle plaats op de aanwezigheid van de juiste vergunningen (AFM, DNB) registratie bij het Kifid en DSI en diverse kwaliteitsvereisten. Daarnaast wordt het trackrecord en de omvang van beheerd vermogen beoordeeld. 

Care IS beschikt over de juiste vergunningen en is aangesloten bij het Kifid. Ook hebben wij intern een Compliance Officer aangesteld en hebben onze medewerkers de juiste scholing genoten.

Kostenbeleid

Op basis van actuele portefeuilles worden de hoogte, de voorwaarden en transparantie van alle kosten getoetst o.b.v. de laatste wet- en regelgeving (Mifid II). Ook wordt er gekeken naar ongewenste verdienmodellen en goede informatievoorziening.

Care IS is volledig transparant over de directe kosten. Daarnaast zijn onze kosten lager dan het marktgemiddelde en stellen wij elk kwartaal een rapportage beschikbaar met een overzicht van alle gerealiseerde directe en indirecte kosten.

Beleggingsbeleid

Op basis van beleggingsportefeuilles worden transparantie en betrouwbaarheid van de rendementen, de onafhankelijkheid van het beleid (eigen producten) en de uitgangspunten en borging van het beleid gevalideerd.

Wij bieden volledig inzicht in de beleggingsportefeuille en bieden inzicht in de types beleggingsmodellen en software die worden gebruikt. Ook bieden wij volledige inzage in het duurzaamheidsbeleid conform de SFDR wetgeving. 

Risicobeleid

De transparantie van risico’s en communicatie naar klanten over risico’s worden beoordeeld. Zo wordt het inzicht in de risicoprofielen getoetst, het gevoerde risicobeleid en hoe de monitoring van beleggingsrisico’s plaatsvindt. 

Al onze risicoprofielen met strategische en tactische asset-allocatie zijn inzichtelijk. Ook onderbouwen wij hoe wij onze asset-allocatie hebben bepaald. Daarnaast is er volledig inzicht in de principes die de basis vormen van het risicobeleid en op welke wijze het risico wordt beperkt. 

Nieuwsgierig geworden?

Care IS is uiteindelijk beoordeeld met de maximale score, namelijk 5 sterren. Bent u nieuwsgierig geworden naar de succesvolle beleggingsaanpak van Care IS? Vraag dan hieronder onze informatiebrochure aan of neem vrijblijvend contact met ons op via info@care-is.nl of 0299-720961.


Deel via social media: