Coronavirus: praktische info voor beleggers

Coronavirus: praktische info voor beleggers

Het coronavirus houdt de aandelenbeurzen in haar greep. Half februari was op de beurs nog niet veel te merken van het virus. Twee weken later zijn de markten meer dan 13% gedaald.

Wat is nu eigenlijk de invloed van dit nieuwe virus op de wereldeconomie? Wat kunnen we leren uit het verleden? Moet je verkopen uit angst voor verdere dalingen? Of overdrijven de markten en kun je nu goedkoop instappen? 

Wat is het coronavirus?

Eind 2019 dook in de Chinese stad Wuhan een nieuw besmettelijk virus op: het coronavirus. Besmette personen hadden koorts en last van de luchtwegen. Inmiddels weten we uit onderzoek van de WHO dat iedere besmette persoon ongeveer 2-2.5 mensen besmet. Hoe zieker de drager, hoe groter de kans dat hij of zij meer mensen besmet.

In ongeveer 2% van de gevallen is het virus dodelijk. Vooral voor oudere mensen die reeds verzwakt zijn, is het virus ernstig.

Ontwikkeling coronavirus in China

In eerste instantie verspreidde het virus zich in Wuhan in de provincie Hubei. In Wuhan wonen meer dan 11 miljoen mensen. De eerste verspreiding viel samen met het Chinese nieuwjaar. Rond nieuwjaar reizen veel Chinezen het land door om familie te bezoeken. Tegelijkertijd komen er in een miljoenstad als Wuhan ook veel toeristen. 

De Chinese overheid heeft zware maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Mensen in risicogebieden werd verboden te reizen. Daarnaast gingen een groot deel van de fabrieken, scholen en andere gebouwen op slot. Dit heeft gezorgd voor een minder snelle verspreiding van het virus. Sinds half februari neemt het aantal besmettingen en overlijdensgevallen in China af. De Chinese economie is ook weer op gang gekomen. 

Ontwikkeling coronavirus buiten China

Ondanks de maatregelen van de Chinese overheid is het virus toch verspreid naar andere landen. In eerste instantie doken besmettingen op in Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran. Daar zijn weer betrekkelijk veel mensen besmet die het virus hebben meegenomen naar andere landen. Veel van de besmettingen in Europa is terug te voeren op bezoeken aan Noord-Italië. 

Door uitgebreide voorlichting proberen overheden verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast is de verwachting dat het virus in de lente en zomer minder besmettelijk is. In de tussentijd wordt keihard gewerkt aan een vaccin. Hopelijk is dat klaar voor de volgende winter.  

Economische impact van het virus

De maatregelen om het nieuwe virus in te dammen, hebben negatieve gevolgen voor de economie. Op 2 maart kwam de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met een rapport over de impact op de wereldeconomie. De OESO schat de schade op de wereldeconomie 0,5%. Zij stelde de groeiraming bij van +2,9% naar +2,4%. De Chinese economie voelt de grootste impact. Die groeit volgens de OESO 5% terwijl eerder 6% groei werd verwacht. 

Impact vooral op de korte termijn

De schattingen over de grootte van de impact van het virus op de economie lopen uiteen. Analisten zijn wel eensgezind dat de impact tijdelijk is. Het toerisme en de transportsector worden het hardste geraakt. Diverse vliegmaatschappijen hebben een deel van de vluchten geschrapt. Daarnaast stellen toeristen hun reis even uit.

Tevens leidt het reisverbod tot een tekort aan werknemers in de havens. Door een tekort aan medewerkers was ook de fabrieksproductie lager. Door de rol van China, als werkplaats van de wereld, kunnen hierdoor tekorten ontstaan. 

Half maart piek verwacht

Economen van de Harvard Business Review verwachten dat de aanvoerproblemen half maart zullen pieken. Dan voelen ook bedrijven in Europa en de VS hinder van de overheidsmaatregelen. McKinsey verwacht dat elektronicaproducenten eind eerste kwartaal weer volledig operationeel zijn en consumentengoederen begin Q2. 

Op 28 februari gaf Apple CEO Tim Cook aan dat de Chinese fabrieken van Apple hun normale productniveau weer naderen. Apple was ook een van de eerste bedrijven die met een waarschuwing kwam dat de resultaten in het 1e kwartaal tegenvallen door langere sluiting van winkels in China. 

Beurzen reageren zeer negatief

Na een recordstand te hebben neergezet op 19 februari zijn de beurzen in een vrije val geraakt. Op 28 februari stonden de beurzen ruim 13% lager dan 7 handelsdagen eerder. Het is nooit eerder gebeurd dat beurzen in zo’n korte periode meer dan 10% daalden.

De koersdaling laat zien dat beleggers rekening houden met grote gevolgen van het coronavirus op de economie. Beleggers vinden bedrijven gemiddeld 13% minder waard dan een ruime week eerder.

Is de daling van de beurzen terecht?

De impact van het virus op de resultaten van bedrijven is nog onmogelijk te bepalen. Sommige beleggers hebben de duidelijkheid niet afgewacht maar alvast verkocht uit voorzorg. In het verleden hebben we vaker onzekere periodes gehad met als gevolg stevige koersdalingen. Tot nu toe zijn de markten altijd nog hersteld van dergelijke koersdalingen.

Sinds begin jaren ’80 zijn er meerdere uitbraken geweest van besmettelijke ziektes. Beurzen reageerden in eerste instantie negatief, maar na verloop van tijd was de uitbraak niet meer te zien in de koersen.
 
Tenzij het virus in de aankomende weken veel sneller verspreidt dan tot nu toe, kan het goed zijn dat de beurzen net zo snel herstellen van de recente daling als bij eerdere uitbraken het geval is geweest. 

Wat is relevant voor beleggers?

Je beleggingsstrategie bepaalt wat voor jou relevant is. Ben je een daghandelaar dan moet je het nieuws goed in de gaten houden. De markten blijven waarschijnlijk volatiel. Daar kun je gebruik van maken. Ben je een lange termijn belegger? Dan is relevant of het virus op lange termijn de resultaten beïnvloedt. 

Winstverwachtingen maar beperkt aangepast

Vooralsnog verwachten analisten nog steeds dat de winst van Amerikaanse bedrijven in 2020 met 6,6% groeit ten opzichte van 2019. Dat staat in schril contrast met de 13% daling van de aandelenkoersen. Voor beleggers is vooral de ontwikkeling van het virus in de ontwikkelde landen van belang.

In het eerder genoemde OESO-rapport wordt veronderstelt dat het virus minder snel verspreidt dan in China is gebeurd.

Uitstappen, blijven zitten of instappen?

Lange termijn beleggers wegen af of zij het verwachte rendement voldoende vinden om het risico te lopen. Het risico is door het virus op de korte termijn toegenomen, maar waarschijnlijk niet op de lange termijn. Het verwachte rendement is wel voor de lange termijn toegenomen omdat je voor een lagere prijs kunt aankopen.

Uitstappen lijkt daarom niet verstandig. Als je rustig blijft zitten, loop je de koersdaling vanzelf weer in. 

Dividend rendement hoger dan de rente

Door de recente koersdaling is het dividendrendement ook verder gestegen. Inmiddels is het dividendrendement van 70% van de bedrijven uit de S&P 500 hoger dan de 10-jaars rente in de VS. Beleggers in aandelen krijgen gemiddeld 2% dividend tegenover iets meer dan 1% op de staatsobligaties. Daarnaast hebben beleggers kans op een extra rendement door het stijgen van de koersen. Een dergelijke verhouding tussen dividendrendement en rente op de staatsobligaties zagen we eerder in de periode 1945-1958. Destijds stegen de aandelenkoersen jaarlijks met meer dan 10%. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

We weten niet zeker of we bodem al hebben gezien en hoe de markten herstellen. Beleg je nog niet, maar was je dat wel van plan en past het bij je situatie? Dan kun je nu in ieder geval goedkoper instappen dan een paar weken geleden.

Meer lezen over het optimale instapmoment? Klik hier.


Deel via social media: