Focus op vermogensbehoud werkt

Het beleggingsjaar 2015 is bijna halverwege. Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, verloopt het tweede kwartaal een stuk stroever. De situatie rond Griekenland leidde in de afgelopen maanden tot onzekerheid onder beleggers. De focus op vermogensbehoud van Care IS heeft in het tweede kwartaal zijn vruchten afgeworpen en geleid tot betere rendementen dan de benchmark.

Marktontwikkelingen

In het tweede kwartaal is de Griekse schuldencrisis weer opgelaaid en is het sentiment op de financiƫle markten verslechterd. Hoewel de afgelopen dagen nieuwe voorstellen zijn neergelegd, is er nog steeds geen uitsluitsel over de toekomst van Griekenland. De Griekse premier had tot het einde van de maand de tijd om een faillissement af te wenden. Dan moet er een lening van bijna 1,6 miljard Euro worden afgelost aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het lijkt erop dat deze termijn toch weer wordt verlengd. Griekenland blijft de gemoederen voorlopig bezig houden.

Vermogensbehoud werkt

Met het beleid van Care IS, waarbij de focus van onze beleggingsstrategie op vermogensbehoud ligt, willen we in periodes van dalende beurzen het verlies in de beleggingsportefeuilles beperken. Op dit moment houden we daarom binnen de aandelenportefeuille een cashpositie aan waardoor we het aandelenrisico in de afgelopen periode hebben verminderd. Daarnaast hebben we medio juni de positie in vastgoed in de defensieve risicoprofielen afgebouwd. Binnen de obligatieportefeuilles houden we een relatief korte looptijd aan. Hierdoor is de negatieve impact van een rentestijging op de koersen van obligaties beperkt gebleven.

Bovenstaand beleid heeft geleid tot een outperformance ten opzichte van de benchmark. In een periode met negatieve rendementen, hebben we de daling in de beleggingsportefeuilles weten te beperken. In onderstaande tabel is het rendement van Care IS en het rendement van de benchmark weergegeven. Het rendement is gemeten over de periode 1 april tot en met 24 juni.

  

                                                    Care IS            Benchmark        Verschil         
Profiel B (zeer defensief-2,89%-3,90%+1,01%
Profiel C (defensief)-2,27%-3,25%+0,98%
Profiel D (neutraal)-1,41%-2,61%+1,20%
Profiel E (offensief)-0,97%-1,96%+0,99%
Profiel F (zeer offensief)-0,47%-1,31%+0,84%

 

Ondanks het onrustige tweede kwartaal, is het rendement van Care IS in alle risicoprofielen nog steeds positief. In onderstaande tabel is het rendement van de modelportefeuilles van Care IS weergeven van 1 januari 2015 tot en met 24 juni. Het rendement van Care IS is na aftrek van alle kosten. 

 

Rendementen Care IS                2015            
Profiel B (zeer defensief)+0,9%
Profiel C (defensief)+3,3%
Profiel D (neutraal)+6,2%
Profiel E (offensief)+9,4%
Profiel F (zeer offensief)+12,8%

Deel via social media: