Historisch olie-akkoord geeft beleggers nog geen rust

Historisch olie-akkoord geeft beleggers nog geen rust

De Opec+ landen bereikten een historisch olieakkoord om de productie te beperken met bijna 10 miljoen vaten. De olieprijs sprong omhoog, maar daalde vrij snel daarna. In dit blog geven we antwoord op de volgende vragen. Hoe kunnen we de grote schommelingen in de olieprijs verklaren? Wat is de invloed op de economie? 

Waarom schommelt de olieprijs zo sterk?

Er is een aantal redenen waarom de olieprijs zo sterk schommelt. Deze benoemen we hieronder.

Coronacrisis zorgt voor daling van de vraag

De uitbraak van het corona virus heeft geleid tot een sterk verminderde vraag naar olie. Vliegtuigen staan aan de grond. Veel mensen reizen niet meer dagelijks naar hun werk. Fabrieken liggen stil. Al met al wordt veel minder olie gebruikt.

Vraag veel kleiner dan aanbod

De olieprijs wordt bepaald door de vraag en aanbod op de markt. De daling van de vraag zorgt voor overschotten. De prijs daalde scherp. Om de prijsdaling te stoppen is nu overeengekomen om het aanbod fors te beperken. In aanloop naar het akkoord herstelde de olieprijs gedeeltelijk. 

Ongekende productie verlaging

Een groep landen, onder aanvoering van Saoedi-Arabiƫ en Rusland, produceert 9,7 miljoen vaten per dag minder. Een voorwaarde is dat onder andere de Verenigde Staten en Mexico ook miljoenen vaten minder produceren. Nooit eerder spraken landen af de productie zo fors te verlagen.

Twijfel of het wel genoeg is

Het herstel van de olieprijs stokte deze week. Wellicht is de productieverlaging niet genoeg. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht zelfs een vraagdaling van 29 miljoen vaten. Dan blijft er overschot en druk op de prijs. Ook de opslagtanks om de overschotten op te vangen raken snel vol. 

Wat is de invloed op de economie?

Een scherpe daling van de olieprijs leidt direct tot een lagere economische groei. De omzet van oliebedrijven is minder. Daarnaast worden investeringen in olieproductie uitgesteld of afgeblazen. Daardoor worden de toeleveranciers getroffen. In het slechtste geval gaan oliebedrijven failliet en moeten banken de klappen opvangen. 

Twee zwarte zwanen tegelijk

Onverwachte events met een enorme impact op de financiƫle markten noemen we zwarte zwanen. Vernoemd naar het boek van de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini. Zowel de corona pandemie als de scherpe daling van de olieprijs worden gezien als een zwarte zwaan. De combinatie van beide events zorgt voor een stevige krimp van de economie.

Licht aan het eind van de tunnel

Gelukkig verwachten analisten dat de krimp kort duurt. In de meeste landen neemt het aantal slachtoffers van het coronavirus af. In diverse landen worden de eerste maatregelen afgebouwd. Afbouw van de maatregelen zorgt voor meer reizen en daarmee meer vraag naar olie. Dan kan de prijs zo maar snel stijgen. 


Deel via social media: