Marktupdate: ECB verlaagt rente

Marktupdate: ECB verlaagt rente

De ECB heeft nieuwe stimuleringsmaatregelen goedgekeurd om de Europese economie een zetje in de goede richting te geven. Dit doet zij door de rente verder te verlagen in negatief gebied en door de aankondiging van een nieuw obligatie-opkoopprogramma

De ECB wil prijsniveau op peil houden

Een kerntaak van veel centrale banken is het op peil houden van het prijsniveau. Dit doen zij vaak door een bepaald inflatieniveau na te streven. Sinds 2013 ligt de Europese inflatie structureel onder de doelstelling van 2% inflatie per jaar. Door de economie te stimuleren kan de ECB ervoor zorgen dat het inflatieniveau weer zal oplopen.

Wereldwijde omstandigheden

Wereldwijd spelen er diverse factoren die bijdragen aan deze beslissing van de ECB. De Europese economie is sterk afhankelijk van internationale handel. De afkoelende wereldwijde economische groei is daarom van invloed op de Europese economie. Ook Brexit en het handelsconflict tussen China en de VS zorgen voor extra onzekerheid. 

 

Daarnaast zien we dat centrale banken wereldwijd – zoals die in de VS en Japan – het monetaire beleid aan het versoepelen zijn. Dit is een extra stimulans voor de ECB om ook renteomstandigheden te versoepelen. Zou zij dit niet doen, dan resulteert dit in een sterkere Euro, minder export en uiteindelijk in een lagere inflatie.

 

Lees ook: Marktupdate: handelsconflict laait weer op >>

Meer Europese stimuleringsmaatregelen

De ECB verlaagt de depositorente met 10 basispunten naar -0,5%. Daarbij belooft zij dat de rente voor langere tijd laag zal blijven. Per 1 november zal worden gestart met het opkopen van obligaties met een omvang van 20 miljard euro per maand. Het opkoopprogramma zal zo lang duren als nodig is om het ondersteunende effect van de renteverlaging kracht bij te zetten. 

De ECB komt commerciële banken tegemoet

Omdat commerciële banken meer dan 1 biljoen aan excessieve middelen hebben uitstaan bij de ECB, zal de renteverlaging resulteren in extra kosten. Zij zullen namelijk 0,10% extra moeten betalen om hun geld bij de ECB te stallen. De ECB zal deze extra kosten op een andere manier deels gaan conpenseren. Hiermee willen ze de druk op de winstmarges van banken enigszins beperken.

Rente blijft waarschijnlijk lang laag

Deze stimuleringsmaatregelen hebben een verlagend effect op het Europese renteniveau. Uit de woordkeuze van de beleidsbepalers valt op te maken dat de maatregelen jarenlang kunnen duren. Uit de hoogte van het huidige renteniveau valt dan ook op te maken dat de financiële markten ervan uitgaan dat de rente de komende 10 jaar niet zal stijgen

 

Op de korte termijn zijn lagere renteomstandigheden positief voor beleggers. Lagere rentes bieden gunstigere omstandigheden voor bedrijven om winst te maken. Ook wordt het kopen van aandelen nog aantrekkelijker in vergelijking met sparen. Door deze rentedaling komt de kans op negatieve spaarrentes toch een stap dichterbij.

 

Op de lange termijn hopen we natuurlijk dat de inflatie uiteindelijk zal toenemen zodat deze buitengewone rentomstandigheden weer geleidelijk worden teruggedraaid.


Deel via social media: