Marktupdate februari 2024

Marktupdate februari 2024

Na het sterke beursjaar 2023 is ook 2024 prima uit de startblokken gekomen. In deze marktupdate gaan we in op een aantal relevante marktontwikkelingen en geven we onze verwachtingen voor de komende periode.

Beleggerssentiment in de lift

Eind oktober vorig jaar kreeg het sentiment onder beleggers een positieve impuls. De belangrijkste reden hiervoor was de Amerikaanse centrale bank, die duidelijk maakte dat zij voorlopig geen verdere renteverhogingen verwachtte. Amerika is de grootste economie ter wereld en heeft een gewicht van ca. 60% in onze aandelenportefeuilles.

Hoe hoger de rente, des te lastiger het wordt voor ondernemers om winst te maken. Het vooruitzicht op geen verdere renteverhogingen werd dan ook met enthousiasme ontvangen op de beurs.

Positieve ontwikkelingen

Ook tijdens de eerste maanden van 2024 was het beurssentiment positief. Een reden voor het groeiende optimisme was het vooruitzicht op mogelijke renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank. Dit zou onder andere betekenen dat het voor bedrijven eenvoudiger wordt om bedrijfswinsten te laten groeien.

Of en wanneer de Amerikaanse centrale bank overgaat tot renteverlagingen is niet zeker. Belangrijker dan het exacte moment waarop de rente wordt verlaagd, zijn de positieve ontwikkelingen waardoor renteverlagingen überhaupt ter discussie staan:

Dalende inflatie

Al geruime tijd laat de inflatie een dalende trend zien, waarbij de 2%-inflatiedoelstelling steeds dichterbij komt. De noodzaak om inflatie af te remmen met een hoge rente neemt dus steeds verder af. Daarbij is een gematigd en stabiel inflatieniveau bevorderlijk voor de economische groei.

Sterke arbeidsmarkt

De hogere rente heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een lagere inflatie zonder daarbij de arbeidsmarkt te schaden. De krapte op de arbeidsmarkt neemt mondjesmaat af en de werkloosheid is nog altijd op een historisch laag niveau. Mede hierdoor blijven consumentenbestedingen een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei.

Realistisch blijven

Het positieve momentum van afgelopen maanden was gunstig voor de waardeontwikkeling van onze modelportefeuilles. Net als in neergaande markten is het ook in een opwaartse beurstrend zaak om de emoties onder controle te houden. Onvoorziene omstandigheden – zoals een onverwachte inflatiestijging of geopolitieke spanningen – kunnen gepaard gaan met beweeglijkheid op de korte termijn. Beleggers met een realistische visie op de lange termijn zijn minder snel uit het veld geslagen in periodes waarin het tegenzit op de beurs.

De komende periode

Voor de komende periode zien wij ruimte voor verdere koersstijgingen. De combinatie van een dalende inflatie, een sterke arbeidsmarkt en een milde centrale bank biedt wat ons betreft goede vooruitzichten voor aanhoudende economische groei en een verdere stijging van de bedrijfswinsten.


Deel via social media: