Marktupdate: handelsconflict laait weer op

Marktupdate: handelsconflict laait weer op

Eind vorige week laaide het handelsconflict opnieuw op. President Trump liet in een tweetbericht weten dat hij nieuwe handelstarieven zal heffen op Chinese importproducten. Productcategorieën met een jaarlijks handelsvolume van $ 300 miljard worden per 1 september onderworpen aan een 10% importheffing. Tot nu toe waren deze goederen nog vrijgesteld van tarieven.

Trump doorbreekt wapenstilstand

Met deze tariefverhoging doorbreekt Trump de wapenstilstand tussen China en de VS. China heeft als tegenmaatregel de waarde van de Yuan ten opzichte van de USD laten verzwakken. Wanneer de waarde van een munteenheid verzwakt, worden producten goedkoper voor buitenlandse afnemers. Dit is een manier waarop China afnemende handel als gevolg van de tariefverhoging probeert te compenseren. 

Onze verwachtingen over het handelsconflict

Wij verwachten dat het handelsconflict op de lange termijn zal worden opgelost. Zowel China als de VS zijn economisch niet gebaat bij een handelsconflict. Daarnaast zou het oplossen van dit handelsconflict een welkom succes zijn tijdens de herverkiezingscampagne van Donald Trump.  

Centrale Banken in de media

Vorige week presenteerden de belangrijkste centrale banken hun visies en (potentiële) beleidswijzigingen. De algemene trend is dat centrale bankiers anticiperen op de afkoelende economische groei door de economie wind in de rug te bieden.

Europese Centrale Bank (ECB)

De ECB sprak tijdens een persconferentie de verwachting uit dat de rente medio 2020 op het huidige of een lager niveau zal staan. Voorheen was de toon stelliger en gaven ze aan de rente onveranderd te laten tot voorbij de zomer van 2020. Ook onderzoekt de ECB andere verruimingsopties waaronder het herstarten van het opkoopprogramma.

Bank of Japan (BoJ)

De BoJ hield de beleidsrente ongewijzigd op -0,1%, stuurt aan op een 10-jaar rente van 0% en zet het opkoopprogramma voort. Dit alles conform de verwachting van de financiële markten. De BoJ is voornemens om de rente laag te houden tot tenminste de lente van 2020. Wel zijn ze “without hesitation” bereid om de rente te verlagen als wereldwijde afnemende groei het economisch herstel in de weg staat.

Federal Reserve (Fed)

De Fed – de Amerikaanse centrale bank – besloot vorige week om de beleidsrente met 0,25 procentpunt te verlagen. Ook wordt het afbouwen van het opkoopprogramma vervroegd gepauzeerd. De vooruitzichten van de Amerikaanse economie zijn nog steeds gunstig. Dit bleek ook uit de gepubliceerde data van vorige week. Zo steeg het consumentenvertrouwen sterker dan verwacht en nam ook het vertrouwen in de arbeidsmarkt toe. De maatregelen van de Fed zijn dan ook bedoeld om de huidige omstandigheden te beschermen tegen afzwakkende wereldwijde economische groei en onzekerheden omtrent internationale handel. 

 


Deel via social media: