Nieuwe beleggingscategorie Obligaties opkomende landen

Care IS heeft besloten een nieuwe beleggingscategorie op te nemen in de beleggingsportefeuilles: Obligaties opkomende landen. Binnen deze beleggingscategorie wordt hoofdzakelijk belegd in obligaties die zijn uitgegeven door overheden of (overheidsgerelateerde)bedrijven uit de zogenaamde Emerging Markets. Hieronder vallen minder ontwikkelde landen met een sterk groeiende economie. Voorbeelden van deze landen zijn Brazilië, India, China, Turkije en Indonesië.

 

Obligaties uit opkomende landen zijn de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Opkomende landen zijn sterker gegroeid dan ontwikkelde landen, waardoor ook de kredietbehoefte en de hoeveelheid uitgegeven leningen in deze landen is gegroeid;
  • Opkomende landen zijn op economisch en politiek vlak veel stabieler geworden, waardoor beleggers eerder bereid zijn om in obligaties uit opkomende landen te beleggen;
  • De rendementen van obligaties uit opkomende landen waren in de afgelopen jaren relatief hoog.

 

Een andere oorzaak voor de toenemende populariteit die niet direct aan opkomende landen zelf kan worden toegeschreven, is de lage rente op staatsobligaties van de ontwikkelde Westerse landen. In Europa, de Verenigde Staten en Japan is de rente op staatsobligaties in de afgelopen jaren sterk gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat beleggers steeds vaker in obligaties uit opkomende landen zijn gaan beleggen. De rente op deze obligaties is een stuk hoger. Op dit moment is het verwachte rendement op staatsobligaties uit opkomende landen ongeveer 5%. Het verwachte rendement op Europese staatsobligaties is slechts 1%.

 

Door de toename van beleggingen in obligaties uit opkomende landen is deze beleggingscategorie steeds volwassener geworden. Obligaties zijn onder andere beter verhandelbaar en de informatie over de uitgevende landen en instellingen is toegenomen. Door deze ontwikkeling en het aantrekkelijke rendement, hebben we besloten om obligaties uit opkomende landen op te nemen in de beleggingsportefeuilles.

 

Omdat vermogensbehoud een van onze belangrijkste uitgangspunten is, zal Care IS binnen de beleggingscategorie Obligaties opkomende landen het valutarisico volledig afdekken naar Euro’s. Op deze manier beperken we het risico op koersdalingen als valuta’s van opkomende landen in waarde dalen. Daarnaast neemt het spreidingsvoordeel (diversificatie) in een beleggingsportefeuille toe door te beleggen in obligaties uit opkomende landen.

 

Voor het beleggen in Obligaties opkomende landen heeft Care IS een ETF (index tracker) geselecteerd van iShares. Het betreft de iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF. iShares is een dochterbedrijf van Blackrock, de grootste beleggingsinstelling ter wereld. iShares biedt ETF’s aan met lage kosten en een goede verhandelbaarheid. Ook is de informatievoorziening van iShares duidelijk en overzichtelijk. Meer informatie over de door Care IS geselecteerde ETF is te vinden in het document ‘Informatie Care IS beleggingsportefeuille’. Dit document is terug te vinden op onze website.


Deel via social media: