Ondanks onrustige markt uitstekende kwartaalrendementen

De portefeuilles van Care IS hebben in het afgelopen kwartaal prima rendementen laten zien. Er werd vooral geprofiteerd van de overweging naar small-cap aandelen. Aandelen van kleine bedrijven presteerden relatief beter door de aantrekkende economische groei. De onderweging van staatsobligaties, obligaties uit opkomende landen en vastgoed leidde eveneens tot een kleine outperformance ten opzichte van de benchmark. De overweging van aandelen uit opkomende landen leidde tot een negatief verschil in vergelijking met de benchmark. Per saldo hebben de portefeuilles van Care IS beter gepresteerd dan de benchmark. In onderstaande tabel zijn de verschillende rendementen van de Care IS profielportefeuilles opgenomen.

 3-maands20132009 – 2013
  Defensief1,83%4,13%54,21%
  Neutraal2,56%6,39%64,96%
  Offensief2,89%8,01%75,69%
  Zeer offensief3,73%10,51%94,02%

 

 

 

 

 

Een volledig overzicht van de behaalde rendementen en een toelichting op het rendement per beleggingscategorie kunt u vinden in de de kwartaalrapportage.

Indien u vragen heeft over de kwartaalrapportage of marktomstandigheden zijn we uiteraard graag bereid om u aanvullende informatie te verschaffen of zaken nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon via 0299-720961.

 

 

 

 

 


Deel via social media: