Onze visie op het handelsconflict

Onze visie op het handelsconflict

De laatste tijd zijn berichten over handelsconflicten weer terug in het nieuws. Dit na een relatief rustige periode in de maanden april en mei. Graag geven wij onze visie over deze handelsperikelen en wat de mogelijke consequenties zijn voor uw beleggingsportefeuille.

Vrije handel goed voor economische groei

In een wereld zonder handelsbeperkingen worden producten en diensten geproduceerd door landen die hier het best in zijn. Landen specialiseren zich, productie wordt efficiënter en door vrije internationale handel profiteren afnemers wereldwijd. Wanneer overheden overgaan tot handelsbeperkingen wordt deze vrije marktwerking verstoord. De invoer van handelstarieven leidt tot stijgende prijzen van goederen en diensten. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van de wereldwijde economische groei.

Waarom importtarieven?

De Amerikaanse president Donald Trump wil buitenlandse producten duurder maken door de invoer van handelstarieven. Op deze manier hoopt hij Amerikaanse producten relatief aantrekkelijker te maken voor Amerikanen. Of dit ook daadwerkelijk tot meer binnenlandse bestedingen leidt, is nog maar de vraag. Denk bijvoorbeeld aan Harley Davidson die overweegt de productie van de beroemde Amerikaanse motors naar het buitenland te verhuizen. Een andere reden voor Trump is om de vermeende diefstal van intellectueel eigendom door bijvoorbeeld China tegen te gaan.

Gevolgen voor de wereldeconomie

Of de handelsgeschillen daadwerkelijk verder escaleren is onzeker. Ook is het lastig te voorspellen wat de exacte gevolgen zullen zijn. Schattingen van onderzoekers wijzen op een daling van 0,1 tot 0,3 procentpunt op de Chinese economie voor elke $100 miljard aan opgelegde importheffingen. Voor de Amerikaanse economie is de geschatte impact kleiner. In relatie tot de verwachte wereldwijde economische groei van 3,9% lijkt de invloed op dit moment nog beperkt.

Invloed op uw portefeuille

Op de korte termijn is de invloed merkbaar door beweeglijkere aandelenkoersen. Dat hebben we in juni en de eerste weken van juli ook gezien. Omdat de onderliggende bedrijfswinsten blijven toenemen, veren de koersen toch steeds weer op. De invloed van het handelsconflict op de obligaties in uw portefeuille is klein en kan wellicht positief uitpakken. Dit komt omdat de koersen van bijvoorbeeld Duitse en Nederlandse staatsobligaties juist stijgen in tijden van verhoogde onzekerheid.


Deel via social media: