Onze vooruitblik - april 2024

Onze vooruitblik - april 2024

Het beleggingsjaar 2024 kwam met sterk stijgende aandelenkoersen goed uit de startblokken. In deze vooruitblik geven wij onze verwachtingen voor de komende periode.

Inflatie blijft dalen

Het belangrijkste thema voor de financiële markten is inflatie. Inflatie is belangrijk voor de economische stabiliteit en is daarom bepalend voor het beleid van centrale banken. Veel centrale banken hanteren een inflatiedoelstelling van 2% op jaarbasis. Het goede nieuws is dat deze doelstelling steeds dichter binnen handbereik komt.

Er zijn meerdere risico’s te bedenken die de dalende trend van inflatie kunnen verstoren. Voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne en aanvallen op containerschepen in de Rode Zee. Ondanks deze risico’s is onze verwachting dat de huidige trend van dalende inflatie aanhoudt en de wereldeconomie verder normaliseert.

Centrale banken verwachten renteverlagingen

Dankzij de dalende inflatietrend is er een reële kans dat dit jaar zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank (ECB) hun beleidsrente verlagen.

In Europa is het vooruitzicht op renteverlagingen gunstig voor het verdere economische herstel. Een lagere rente stimuleert consumentenbestedingen en maakt het voor bedrijven makkelijker om winstgroei te realiseren. 

De Amerikaanse economie staat er goed voor. Zo goed zelfs dat de Amerikaanse centrale bank voorzichtig is met renteverlagingen. Het te snel verlagen van de rente kan inflatie namelijk opnieuw doen oplaaien. Daarom houdt de Amerikaanse centrale bank bij de rentebeslissingen de economische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De komende periode

In het afgelopen kwartaal hebben aandelenkoersen een mooie stijging laten zien. Onze verwachting is dat aandelen de komende periode verder kunnen stijgen, zij het in een gematigder tempo. De afgelopen periode stegen aandelenkoersen sterker dan de winstverwachtingen. Wij verwachten dat de koersontwikkeling de komende periode meer in lijn zal liggen met de stijging van de winstverwachtingen.

Onze verwachting is dat obligatiekoersen hun weg omhoog zullen hervatten. Dit kan gepaard gaan met enige beweeglijkheid. Obligatiekoersen reageren direct op bewegingen van de marktrente. De marktrente wordt op haar beurt in belangrijke mate beïnvloed door inflatieverwachtingen en het beleid van centrale banken. Omdat centrale banken hun beleidsbeslissingen baseren op hoe de inflatie zich ontwikkelt, kunnen obligatiekoersen gevoelig reageren op economische data met betrekking tot de inflatieontwikkeling.

De langere termijn

Op de langere termijn bewegen aandelen- en obligatiekoersen in een opwaartse trend. De waarde van obligatiebeleggingen neemt toe door (het herbeleggen van) renteopbrengsten. Aandelenkoersen stijgen doordat bedrijven winstgroei realiseren en als gevolg steeds meer waard worden. 

De opwaartse trend van beurskoersen is echter geen rechte lijn omhoog, maar gaat van tijd tot tijd gepaard met beweeglijkheid. Voor dit risico worden beleggers op de lange termijn beloond met een hoger verwacht rendement. Ook in periodes als deze - waarin beleggers de wind in de zeilen hebben - is het goed om te beseffen dat beleggen gepaard gaat met beweeglijkheid.

Care IS vermogensbeheer wil onverantwoorde risico’s voorkomen. Dit doen we door onze beleggingsportefeuilles goed te spreiden. Daarnaast zorgen we ervoor dat uw portefeuillesamenstelling past bij uw persoonlijke situatie. Op die manier hoeft u zich niet te bekommeren om de waan van de dag, maar kunt u zich richten op vermogensgroei op de langere termijn.


Deel via social media: