Rendement binnen de inlogomgeving

Recent hebben een aantal klanten een vraag gesteld over de berekeningswijze van het year-to-date (YTD) rendement binnen de inlogomgeving. Via de digitale inlogomgeving kunt u de portefeuille bij BinckBank inzien. Omdat deze vraag mogelijk bij meerdere relaties speelt, lichten wij de berekeningswijze van het YTD-rendement graag toe.

 

YTD is de afkorting voor Year to Date en geeft het ongerealiseerde rendement op de aanwezige stukken in de portefeuille weer. Voor uw totale rendement dient u niet alleen het ongerealiseerde resultaat te nemen, maar ook het gerealiseerde resultaat.

in het portefeuille overzicht wordt het YTD-rendement van uw beleggingsportefeuille berekend op basis van het verschil tussen de koers per 1 januari en de laatst bekende biedkoers van de huidige beleggingen in uw portefeuille. Indien beleggingen in uw portefeuille na 1 januari zijn aangekocht, wordt gerekend met de aankoopkoers en niet met de koers van 1 januari.

 

Tussen juni en oktober heeft Care IS een aantal wijzigingen doorgevoerd in de beleggingsportefeuilles. Op de verkooptransacties is een resultaat gerealiseerd, dat niet meer zichtbaar is in het portefeuille overzicht. Het ongerealiseerde YTD-resultaat dat wordt getoond op de site geeft een vertekend beeld voor het rendement op uw portefeuille in 2015.

 

In het persoonlijke kwartaaloverzicht dat u van ons ontvangt, wordt bij het YTD-rendement het totale rendement (gerealiseerd én ongerealiseerd) van de portefeuille weergegeven vanaf 1 januari.

 

Indien u nog vragen heeft over de rendementen of de berekeningswijze, kunt u altijd contact met ons opnemen.


Deel via social media: