Rendement op de persoonlijke inlogomgeving van BinckBank

Recent hebben een aantal klanten een vraag gesteld over de berekeningswijze van het year-to-date (YTD) rendement dat wordt weergegeven op de persoonlijke inlogomgeving van BinckBank. Omdat u deze vraag mogelijk ook heeft, lichten wij de berekeningswijze van het YTD-rendement graag toe.

BinckBank berekent het YTD-rendement van uw beleggingsportefeuille op basis van het verschil tussen de koers per 1 januari en de laatst bekende koers van de huidige beleggingen in uw portefeuille. Indien beleggingen in uw portefeuille niet op 1 januari, maar gedurende het jaar zijn aangekocht, wordt gerekend met de aankoopkoers en niet met de koers van 1 januari.

Op 18 juni jongstleden hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de modelportefeuilles. Voor de meeste relaties hebben we als gevolg van deze wijzigingen beleggingen aan- en verkocht. Na 18 juni is het YTD-rendement gebaseerd op het verschil tussen de aankoopprijs en de laatst bekende koers van de nieuwe beleggingen. Er wordt dus geen rekening gehouden met het behaalde rendement van de beleggingen die vóór 18 juni in de portefeuille waren opgenomen. Voor de verschillende profielen betekent dit dat ongeveer 4% niet wordt meegenomen in de berekening van het YTD-rendement.

In het kwartaaloverzicht dat u van ons ontvangt wordt bij het YTD rendement wel het rendement van de gehele portefeuille weergegeven vanaf 1 januari. Indien u nog vragen heeft over de rendementen of de berekeningswijze zijn wij u graag van dienst.


Deel via social media: