Sterk begin van het tweede kwartaal 2018

Na de beweeglijke maanden februari en maart, veerde het rendement in de maand april weer op. Hoewel de obligaties in de portefeuilles licht daalden (-0,10%), stegen de koersen van aandelen met bijna 3%. Waar de aandacht in het eerste kwartaal was gevestigd op een mogelijke handelsoorlog, verschoof in april de aandacht naar de gunstige economische omstandigheden en positieve bedrijfscijfers.

Kwartaalcijfers boven verwachting

Meer dan de helft van de grootste en invloedrijkste bedrijven heeft de cijfers over het eerste kwartaal van 2018 gepubliceerd. Bijna driekwart van de bedrijven rapporteerde beter dan de verwachting van analisten en beurscommentatoren. Dit is in positieve zin opvallend, aangezien de verwachtingen op voorhand hoog gespannen waren. Bedrijfswinsten zijn onderliggend de basis voor de koersvorming van aandelen.

Vooruitzichten positief

We verwachten dat het gunstige economische sentiment de positieve ontwikkeling van bedrijfswinsten blijft ondersteunen. Het IMF verwacht in haar ‘World Economic Outlook' dat de economische groei van de afgelopen tijd nog jaren kan doorzetten onder andere vanwege de Amerikaanse belastinghervorming en het ruime Europees monetaire beleid.

Rendement ETF in inlogomgeving

Graag maken we van deze mogelijkheid gebruik om wat extra aandacht te besteden aan het rendement van één van de beleggingen in uw portefeuille: de iShares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg UCITS ETF. Deze ETF belegt in obligaties uit opkomende landen waarbij het valutarisico is afgedekt naar euro's. In de digitale omgeving is een rendement te zien van ongeveer -8%. Bij dit rendement is echter geen rekening gehouden met de maandelijkse bedragen (dividend) die aan u worden uitgekeerd.
 
Rekening houdend met deze uitkeringen komt het rendement uit op ongeveer -5%. Hoewel dit rendement nog steeds laag is in vergelijking met de overige beleggingen, is dit geen reden voor ons om te twijfelen aan de geschiktheid van dit fonds binnen uw portefeuille. Omdat de risico's van dit soort obligaties anders zijn dan de standaard beleggingsrisico's, laten ze zich goed combineren met de andere beleggingen in uw portefeuille. In het jaar 2017 was het rendement van dit fonds +7,8% (rekening houdend met uitgekeerde bedragen).


Deel via social media: