Terugblik en vooruitzicht financiële markten

De financiële markten bewegen nog altijd in rustig vaarwater. In dit nieuwsbericht geven wij een kort verslag van de gebeurtenissen in de afgelopen periode en een blik naar de toekomst.

Positieve economische ontwikkelingen

De economische ontwikkelingen wereldwijd zijn nog altijd positief. In de Verenigde Staten en Europa draait de economie op volle toeren. Ook de bedrijfscijfers waren opnieuw sterk over het eerste halfjaar. Recente macro-economische indicatoren bevestigen dit beeld. Zo kwam de inkoopmanagersindex voor de Eurozone in augustus opnieuw boven de verwachting uit met een score van 55,8. Een score boven de 50 wijst op economische groei.

Politieke spanningen van korte duur

Afgelopen week kwam het conflict tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jon-un tot een hoogtepunt. De Noord-Koreanen dreigden met een aanval op het Amerikaanse eiland Guam. Trump reageerde fel, maar tot een echte escalatie is het niet gekomen. Dergelijke geopolitieke spanningen zijn vaak van korte duur en hebben slechts een tijdelijke invloed op de financiële markten. Dat was ook nu het geval.

Aandelenkoersen stijgen beperkt

Europese aandelen en aandelen uit Emerging Markets zijn de best presterende regio’s in 2017. Hierin is circa 25% van de aandelen belegd. Circa 50% van de aandelen is in de Verenigde Staten belegd. Door de daling van de Amerikaanse dollar hebben de aandelenkoersen in de beleggingsportefeuilles (in Euro’s gemeten) beperkt geprofiteerd van de koerswinsten op Wall Street. Inmiddels is de koers van de US dollar gestabiliseerd.

Vooruitzichten

Historisch gezien is de waardering van aandelen bovengemiddeld. Door de sterke bedrijfscijfers en gerapporteerde winsten over het 1e helft van 2017 is de waardering van aandelen recentelijk wel iets afgenomen. De vooruitzichten voor aandelen zijn nog steeds goed, mede vanwege het positieve economisch klimaat. Daarnaast blijven aandelen aantrekkelijk omdat het rendement van obligaties en andere vastrentende beleggingen nog steeds erg laag is.

Positionering

Ondanks dat de aandelenportefeuille van Care IS in de afgelopen tijd minder hard is gestegen, houden wij vast aan de huidige wereldwijde positionering binnen aandelen. Op lange termijn loont het om wereldwijd te spreiden en blootstelling aan verschillende valuta te hebben. Uiteindelijk zullen Amerikaanse aandelen ook profiteren van een daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro omdat de concurrentiepositie verbetert. De spreiding over verschillende valuta’s in de portefeuille is ook een van de manieren om het risico te beheersen.


Deel via social media: