Toelichting verkoop Amerikaanse smallcap aandelen

Op vrijdag 10 oktober hebben we de positie in Amerikaanse smallcap aandelen (aandelen van relatief kleine ondernemingen) verkocht. Hieronder lichten wij deze beslissing verder toe.

 

Care IS heeft in de beleggingsportefeuille smallcap aandelen opgenomen. Deze aandelen hebben over de lange termijn een hoger verwacht rendement en een iets hoger risico.De afgelopen jaren hebben smallcap aandelen een hoger rendement behaald dan largecap aandelen (aandelen van relatief grote ondernemingen). Met name in Amerika zijn de koersen van smallcap aandelen flink gestegen. Hierdoor is de waardering van smallcap aandelen in Amerika ten opzichte van largecap aandelen hoog.

 

Eerder dit jaar hebben we al een deel van de Amerikaanse smallcap aandelen verkocht. Met de verkoopopbrengst hebben we Europese smallcap aandelen met een lagere waardering teruggekocht. In de afgelopen maanden is de waardering van Amerikaanse smallcap aandelen hoog gebleven en zijn de risico’s toegenomen. Care IS heeft daarom besloten om de resterende positie in Amerikaanse smallcap aandelen te verkopen. Op vrijdag 10 oktober hebben we de positie iShares S&P smallcap 600 ETF volledig afgebouwd.

 

Met de verkoopopbrengst willen we Amerikaanse largecap aandelen terugkopen zodat de totale positie in Amerika onveranderd blijft. Echter, we hebben de Amerikaanse largecap aandelen nog niet aangekocht. De afgelopen weken is het sentiment op de financiële markten namelijk minder positief geworden en zijn de risico’s toegenomen (zie onderstaande toelichting). Wanneer wij vinden dat de situatie op de financiële markten is verbeterd, zullen we de aankoop alsnog uitvoeren en u daarover informeren. In de tussentijd houden we de opbrengst van de verkoop aan op uw geldrekening.

Marktomstandigheden

In de afgelopen twee weken is het sentiment op de financiële markten minder positief geworden. De aandelenkoersen daalden nadat de Duitse regering haar economische groeiverwachtingen voor 2014 en 2015 verlaagde. Daarnaast kwam het Internationale Monetaire Fonds (IMF) met een negatieve voorspelling over de wereldwijde economische groei.

 

Ondanks de negatieve berichten over de wereldeconomie vinden we de reactie op de financiële markten enigszins overtrokken. Ondanks de verlaging van de groeiverwachting rekent het IMF nog steeds op een aanmerkelijke groeiversnelling van de economie. De verwachting is dat de wereldwijde economische groei van 3,3% in 2014 stijgt naar 3,8% in 2015. Een oorzaak voor de sterke daling van de fabrieksorders en de industriële productie in Duitsland is de gewijzigde schoolvakantieplanning en de sterke cijfers van de maand ervoor. In andere Eurolanden ontwikkelde de industriële productie zich in augustus juist beter. Zo nam de productie in Italië en Spanje toe met respectievelijk 0,3% en 0,2%. In Frankrijk bleef deze gelijk.

 

Een belangrijke rol in het economisch herstel is weggelegd voor de centrale banken. De Europese Centrale Bank heeft meerdere malen aangegeven dat zij bereid is om extra maatregelen te nemen om de economische groei in Europa op peil te houden. In de Verenigde Staten heeft de Fed (Amerikaanse Centrale Bank) haar obligatie opkoopprogramma afgebouwd. Op termijn wordt verwacht dat de Fed de beleidsrente zal gaan verhogen. Vanwege de lage inflatie en het risico van tegenvallende buitenlandse vraag lijkt de Fed zich terughoudend op te stellen ten aanzien van een renteverhoging.


Deel via social media: