Toelichting wijziging portefeuille

Toelichting wijziging portefeuille

Donderdag 28 maart 2019 heeft Care IS enkele wijzigingen doorgevoerd binnen het obligatiestuk van uw beleggingsportefeuille. Hieronder lichten we deze wijzigingen toe.

Welke transacties zijn uitgevoerd?

Verkocht: iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF
Verkocht: iShares Euro Corporate Bond ex-Financials ETF


Aangekocht: iShares Core Euro Corporate Bond ETF
Aangekocht: Amundi Euro Aggregate Corporate SRI ETF
Aangekocht: Vanguard Global Bond Index Fund

Wat is de aanleiding voor deze wijziging?

De verkochte obligatiefondsen waren de enige twee fondsen die wij via de Londense beurs verhandelden. De impact van een mogelijke no-Deal-Brexit op de verhandelbaarheid (liquiditeit) van deze fondsen is onduidelijk. Daarom hebben wij deze fondsen vervangen voor alternatieven die op andere Europese beurzen worden verhandeld.
Tevens grijpen we deze gelegenheid aan om de samenstelling van de kredietwaardige obligaties in uw portefeuille te verbeteren.

Samenstelling kredietwaardige obligatiestuk

Door de gemaakte transacties is het gewicht van Europese bedrijfsobligaties verlaagd ten gunste van wereldwijde staats(gerelateerde) obligaties. Als gevolg hiervan is de verhouding bedrijfsobligaties/staatsobligaties nu 50%/50%. Deze verdeling is meer in lijn met de verdeling van de benchmark.

Europese bedrijfsobligaties

De verkochte fondsen waren beide beleggingen in Europese kredietwaardige bedrijfsobligaties. Deze fondsen zijn vervangen door de iShares Core Euro Corporate Bond ETF en de Amundi Euro Aggregate Corporate SRI ETF. De iShares Core Euro Corporate Bond ETF is beter verhandelbaar en kan daardoor tegen lagere kosten worden aan- en verkocht. Het Amundi Euro Aggregate Corporate SRI Fund heeft lagere doorloopkosten en hanteert daarnaast een duurzaam selectiebeleid.

Wereldwijde staats(gerelateerde) obligaties

Na de aankoop van Vanguard Global Bond Index Fund is de portefeuille belegd in wereldwijde staats(gerelateerde) obligaties. Dit fonds bestaat uit obligaties uitgegeven door overheden zoals de Verenigde Staten, Japan en Canada. Het valutarisico wordt volledig afgedekt binnen het fonds. Door de opname van wereldwijde staats(gerelateerde) obligaties profiteert u extra van diversificatievoordelen. Hierdoor is de rendement/risico verhouding van uw portefeuille verbeterd.

Rentegevoeligheid

Omdat de looptijd van staatsobligaties langer is dan die van bedrijfsobligaties, neemt de absolute rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille iets toe. Belangrijk is dat de hogere rentegevoeligheid wordt verdeeld over verschillende regio’s. Hierdoor neemt de gevoeligheid voor een Europese rentestijging af en is de rentegevoeligheid als geheel beter gespreid.

Kredietwaardigheid

Door de verschuiving van bedrijfsobligaties naar staats(gerelateerde) obligaties, neemt de kredietwaardigheid van de portefeuille als geheel toe. Dit betekent simpel gezegd dat er meer wordt belegd in obligaties met een lagere kans op wanbetalingen. De meest opvallende ontwikkeling is een verschuiving van obligaties met een BBB-rating naar obligaties met een AAA-rating. Dit is te verklaren doordat het risico op wanbetalingen kleiner is voor staatsobligaties dan voor bedrijfsobligaties. In tijden van verhoogde beweeglijkheid is uw vermogensontwikkeling stabieler omdat staatsobligaties in de regel een betere demping bieden dan bedrijfsobligaties.

Kosten

De totale doorlopende kosten van de beleggingen in uw portefeuille nemen iets af. Dit wordt veroorzaakt door de betere verhandelbaarheid van de nieuwe fondsen en de lagere doorloopkosten. Voor het uitvoeren van deze transacties hebben wij met BinckBank gereduceerde tarieven afgesproken, waarbij onder andere de vaste kostencomponent en het minimale kostenbedrag zijn vervallen.

Meer informatie

Op onze website vindt u in het document 'Informatie beleggingstitels Care IS' meer informatie over de nieuw aangekochte beleggingstitels. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze medewerkers of uw contactpersoon bij Care IS. Wij zijn te bereiken op 0299-720961 of info@care-is.nl.


Deel via social media: