Wijziging in uw beleggingsportefeuille (grondstoffen)

Wijziging in uw beleggingsportefeuille (grondstoffen)

Maandag 18 mei 2020 heeft Care IS een wijziging doorgevoerd binnen uw beleggingsportefeuille. We hebben de belegging in grondstoffen verkocht. De verkoopopbrengst hebben we geïnvesteerd in kredietwaardige obligaties en/of aandelen, afhankelijk van uw risicoprofiel.

Wat is de aanleiding voor de wijziging?

Na een evaluatie van onze beleggingsportefeuilles hebben wij geconcludeerd dat de voordelen van het beleggen in grondstoffen niet langer opwegen tegen de nadelen. Daarom hebben we besloten om de belegging in grondstoffen te verkopen (L&G Longer Dated All Comm UCITS ETF).

Voordelen van grondstoffen

Grondstoffen reageren anders op bepaalde marktomstandigheden dan aandelen en obligaties. Dit zorgt voor spreidingsvoordelen binnen de portefeuille, waardoor de beweeglijkheid van de vermogensontwikkeling afneemt.

 

Grondstoffen bieden ook bescherming tegen inflatie, omdat een stijgend prijsniveau vaak resulteert in hogere grondstofprijzen.

Nadelen van grondstoffen

In tegenstelling tot aandelen en obligaties, schuilt er achter grondstoffen geen verdienmodel. De prijs van grondstoffen wordt in belangrijke mate bepaald door vraag, aanbod en inflatieverwachtingen. Dit maakt het schetsen van een toekomstige koerstrend complex. Een voorbeeld hiervan zijn de recente negatieve olieprijzen, een fenomeen dat voorheen ondenkbaar werd geacht.

 

Wat bijdraagt aan deze complexiteit is de invloed van technologische ontwikkelingen. In tegenstelling tot de koers van aandelen en obligaties, hebben technologische doorbraken in het verleden geresulteerd in lagere grondstofprijzen. Lagere productiekosten, een toenemend aanbod en een afnemende vraag zorgen ervoor dat de prijs van grondstoffen daalt.

Conclusie

Wij concluderen dat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen. Spreiding is essentieel binnen een zorgvuldig samengestelde beleggingsportefeuille, maar het mag niet ten koste gaan van vermogensgroei. Het bepalen van de toekomstige koerstrend van grondstoffen is complex. Omdat de portefeuilles van Care IS ook zonder grondstoffen zeer goed zijn gespreid, vinden we het spreidingsvoordeel van grondstoffen van ondergeschikt belang.

 

De bescherming die grondstoffen bieden tegen inflatie is wenselijk. Maar, naast grondstoffen bieden ook aandelen enigszins bescherming tegen inflatie. Hogere productiekosten kunnen in bepaalde gevallen worden doorberekend aan de afnemers van het eindproduct. De inflatiebescherming weegt hierdoor niet sterk genoeg om grondstoffen te behouden binnen onze beleggingsportefeuille.


Deel via social media: