Wijzigingen binnen uw beleggingsportefeuille

Wijzigingen binnen uw beleggingsportefeuille

Dinsdag 27 oktober 2020 hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd in uw beleggingsportefeuille. In dit nieuwsbericht gaan we uitgebreid in op alle wijzigingen.

Achtergrond

Bij Care IS zijn we dagelijks bezig met het volgen van de financiële markten, het zoeken naar nieuwe beleggingsoplossingen en het optimaliseren van uw beleggingsportefeuille. Periodiek voeren we daarom ook wijzigingen door in uw portefeuille.

De omvang van de wijzigingen is deze keer relatief groot. Naast een aantal aanpassingen in de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën introduceren we ook nieuwe beleggingsfondsen en ETF’s. Tegelijkertijd herbalanceren we uw portefeuille.

Omdat we de transactiekosten zo laag mogelijk willen houden, is het efficiënt om wijzigingen zo veel als mogelijk tegelijkertijd uit te voeren. Dit vermindert het aantal transacties en daarmee de transactiekosten. Daarnaast kunnen we bij grote transacties lagere transactiekosten bedingen bij BinckBank. 

Aanpassing portefeuilleverdeling

Binnen uw portefeuille hebben wij de verdeling over verschillende beleggingscategorieën aangepast. Hiermee hebben we de verhouding tussen risico en rendement verder verbeterd.

Opname high yield obligaties

Binnen de risicoprofielen Defensief, Neutraal en Offensief hebben we high yield obligaties opgenomen. Dit betreft obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid en een hoger verwacht rendement. 

In 2017 hebben we high yield obligaties in alle beleggingsportefeuilles verkocht. Wij vonden de kredietopslag (extra rendement ten opzichte van een staatsobligatie) toen niet meer opwegen tegen het risico. Sindsdien is de kredietopslag verdubbeld. Daarom hebben we besloten high yield obligaties weer voor 3% op te nemen voor de klanten die beleggen in bovengenoemde risicoprofielen.

Verhouding staats- en bedrijfsobligaties

Binnen de risicoprofielen Offensief en Zeer offensief is de verhouding tussen staats- en bedrijfsobligaties aangepast. De weging van staatsobligaties is verhoogd ten koste van bedrijfsobligaties.

Staatsobligaties hebben de waardevolle eigenschap dat hun koers in de regel stijgt, als aandelenkoersen dalen. Hierdoor bieden zij optimaal diversificatievoordeel in beleggingsportefeuilles met een hoog percentage aandelen, zoals in de risicoprofielen Offensief en Zeer offensief. Door de verhoging van staatsobligaties ten opzichte van bedrijfsobligaties hebben we de weging van aandelen als geheel in deze risicoprofielen iets kunnen verhogen.

Verhouding aandelen ontwikkelde en opkomende landen

Binnen het aandelenstuk hebben wij het gewicht van aandelen uit ontwikkelde landen (90%) verhoogd ten opzichte van aandelen uit opkomende landen (10%). Voorheen was deze verhouding 85% om 15%. 

Aandelen uit opkomende landen (Rusland, China, Brazilië etc.) bieden een hoger verwacht rendement dan aandelen uit ontwikkelde landen (Verenigde Staten, Duitsland, Japan etc.). Aandelen uit opkomende landen zijn echter ook risicovoller. Het verlagen van de weging in aandelen uit opkomende landen heeft vooral tot doel om het risico in uw portefeuille te verlagen.

Obligaties uit opkomende landen

Tot slot hebben we de weging van obligaties uit opkomende landen verlaagd van 6% naar 5%. Op totaalniveau zorgt deze aanpassing voor een optimalere portefeuillesamenstelling.

Normgewichten en bandbreedtes

Bovengenoemde aanpassingen zorgen voor een wijziging van de normgewichten binnen de verschillende risicoprofielen. Daarnaast hebben we de bandbreedtes van de verschillende beleggingscategorieën in een aantal gevallen iets aangepast. In onderstaande tabel zijn de nieuwe normgewichten en bandbreedtes opgenomen.

Defensief

CategorieMinNormMax
Liquiditeiten0%0%20%
Obligaties55%67%75%
High Yield obligaties0%3%10%
Obligaties opkomende landen0%5%10%
Aandelen15%25%35%

Neutraal

CategorieMinNormMax
Liquiditeiten0%0%20%
Obligaties35%46%55%
High Yield obligaties0%3%10%
Obligaties opkomende landen0%5%10%
Aandelen35%46%55%

Offensief

CategorieMinNormMax
Liquiditeiten0%0%20%
Obligaties15%25%35%
High Yield obligaties0%3%10%
Obligaties opkomende landen0%5%10%
Aandelen55%67%75%

Zeer offensief

CategorieMinNormMax
Liquiditeiten0%0%20%
Obligaties0%7%15%
High Yield obligaties0%0%10%
Obligaties opkomende landen0%5%10%
Aandelen75%88%95%

Nieuwe beleggingstitels

Binnen uw beleggingsportefeuille hebben wij een aantal bestaande beleggingstitels vervangen voor betere alternatieven. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verbeteringen.

Duurzaamheid

Care IS vermogensbeheer is van mening dat duurzaam beleggen op lange termijn bijdraagt aan een betere rendement/risico verhouding. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die duurzaamheid serieus nemen een beter operationeel beleid voeren en een gezonder toekomstperspectief hebben. Ook dragen wij door duurzaam te beleggen, bij aan een betere wereld voor de volgende generatie.

Sinds kort beoordelen wij alle nieuwe fondsen of ETF’s op zogenaamde ESG-kenmerken. Dit zijn kenmerken op het gebied van Milieu (Environmental), Maatschappij (Social) en Bestuur (Governance). Duurzaam beleggen mag echter niet ten koste gaan van het verwachte rendement of risico. Niet voor alle beleggingscategorieën is een passend duurzaam beleggingsfonds of ETF beschikbaar. Daarom zijn na deze wijzigingen nog niet alle beleggingen duurzaam. Wel zetten we hiermee een belangrijke stap in de groene richting.

Fiscaal voordeel

Een aantal van de nieuwe fondsen in uw portefeuille hebben een FGR of FBI structuur. Dankzij deze structuur kunnen Nederlandse beleggers profiteren van fiscale voordelen. Deze fondsen vorderen de in andere landen betaalde dividendbelasting bijna volledig terug. Als belegger in deze fondsen plukt u hier de vruchten van, doordat er geen zogenaamde dividendlekkage ontstaat. Dit verlaagt de belasting, wat direct ten goede komt aan uw rendement.

Beleggen in factoren

Care IS belegt voor u in zogenaamde factorbeleggingen. Dit zijn aandelen met specifieke kenmerken waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze op de lange termijn leiden tot een betere verhouding tussen risico en rendement.

Tot op heden hadden we fondsen in de portefeuille die elk in één bepaalde factor belegden. Nu hebben we een nieuwe ETF geselecteerd waarin de meeste factoren samen zijn ondergebracht. Dit verbetert de balans tussen de verschillende factoren.

In de nieuwe ETF is ook een nieuwe factor opgenomen waarin we voorheen nog niet belegden. Dit is de ‘Momentum-factor’. Bij deze nieuwe factor wordt belegd in aandelen die recentelijk beter hebben gepresteerd dan gemiddeld. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat aandelen die in hun zogenaamde momentum zitten, de komende periode aantrekkelijk blijven. 

Uitvoering

Voor het uitvoeren van deze transacties hebben wij met BinckBank gereduceerde tarieven afgesproken. De variabele kosten zijn verlaagd, de vaste kosten worden niet in rekening gebracht en ook het minimumbedrag is vervallen. De gemiddelde doorlopende kosten van de fondsen en ETF's blijft gelijk.

Alle orders zijn op 27 oktober 2020 naar de beurs verstuurd. De daadwerkelijke uitvoering en afwikkeling kan een aantal werkdagen duren. Begin volgende week zijn alle transacties verwerkt en zijn de wijzigingen zichtbaar in uw portefeuilleoverzicht in de inlogomgeving.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze medewerkers of uw contactpersoon bij Care IS. Wij zijn te bereiken op 0299-720961 of info@care-is.nl.


Deel via social media: