Wijzigingen in de modelportefeuilles

Maandag 25 september heeft Care IS een aantal wijzigingen doorgevoerd in de modelportefeuilles.

Wat is er gewijzigd?

De positie in de ‘iShares Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF’ (bedrijfsobligaties) is gedeeltelijk verkocht. Hiervoor in de plaats is de ‘Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade UCITS ETF’ (staatsobligaties) aangekocht.
 
Daarnaast is de positie in high yield obligaties (iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF) verkocht. De verkoopopbrengst is herbelegd in de verschillende aandelenposities en in de bovengenoemde staatsobligatie ETF.

Waarom hebben wij deze wijziging doorgevoerd?

De voornaamste reden voor het doorvoeren van de wijzigingen is dat wij het kredietrisico (risico voor faillissementen) binnen het obligatiestuk wilden afbouwen. Dit besluit komt voort uit onze focus op vermogensbehoud.
 
Binnen de Eurozone gaat het op economisch gebied voor de wind. Dit heeft geleid tot een dalende risico-opslag van high yield en bedrijfsobligaties. Hierdoor zijn de koersen van deze obligaties in de afgelopen periode opgelopen, maar is het verwachte rendement voor de toekomst gedaald. Om die reden hebben wij high yield obligaties en een deel van de bedrijfsobligaties nu afgebouwd.
 
Vanwege het gunstige wereldwijde economische klimaat hebben we het grootste deel van de verkoopopbrengst van high yield obligaties herbelegd in de huidige aandelenposities. De verkoopopbrengst uit bedrijfsobligaties is herbelegd in Europese staatsobligaties. Het verwachte rendement van de geselecteerde Europese staatsobligatie ETF is vergelijkbaar met die van de verkochte bedrijfsobligatie ETF. Omdat het kredietrisico van staatsobligaties daarentegen lager is, verbetert de rendement/risico verhouding in de modelportefeuilles.
 
De looptijd van staatsobligaties is iets langer dan die van bedrijfsobligaties waardoor het renterisico licht toeneemt. Echter, omdat we binnen het obligatiedeel nog steeds overwogen zijn in bedrijfsobligaties, blijft het renterisico laag ten opzichte van de benchmark.
 
Als gevolg van de wijzigingen in de modelportefeuilles zijn de jaarlijkse fondskosten met gemiddeld 0,02% gedaald.

 


Deel via social media: