Eerder stoppen met werken? Begin vandaag met beleggen

Eerder stoppen met werken? Begin vandaag met beleggen

De meeste mensen willen eerder stoppen met werken. Ze zitten er niet op te wachten om tot een leeftijd van 70 jaar te moeten werken. Toch is dat voor velen wel de realiteit. Jarenlang was de AOW-leeftijd 65 en gingen de meesten op die leeftijd ook met pensioen. Maar sinds enkele jaren is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Momenteel ligt de AOW-leeftijd ongeveer op 67 jaar. Omdat we steeds ouder worden, moeten we ook steeds langer werken.

Alles over beleggen voor later

Lees hier alles over beleggen voor later en hoe Care IS u hierbij kan helpen.

Waarom eerder stoppen met werken?

Als u in goede gezondheid 90 jaar wordt, is het niet zo erg om langer door te werken. Dan is er na pensionering nog 20 jaar om te genieten. Maar er zijn ook minder rooskleurige scenario’s. Bij zware beroepen, zoals stratenmaker en stucadoor, wordt het na 60 jaar steeds meer een opgaaf om dagelijks het werk gedaan te krijgen. Daarnaast zijn er mensen die verwachten niet zo oud te worden, omdat familieleden jong zijn overleden. Die willen eerder genieten van het leven nu ze nog gezond zijn. 

Pensioen eerder in laten gaan

Het is in veel gevallen mogelijk om eerder met pensioen te gaan. De meeste verzekeraars en pensioenfondsen bieden mogelijkheden om het pensioen eerder te laten ingaan. U ontvangt dan wel minder pensioen per maand. De terugval in pensioen hangt af van het aantal jaar dat u eerder stopt met werken. Een financieel adviseur kan u hierover meer inzicht bieden.

Begin met vermogensopbouw

Voor een goed pensioen kunnen we niet meer rekenen op de overheid. Een oplossing is om zelf te beginnen met sparen of beleggen. In deze blog laten we zien dat u zelf kunt bepalen wanneer u stopt met werken. Door periodiek een bedrag opzij te zetten én een aantrekkelijk rendement te halen op dat geld kunt u een mooi vermogen opbouwen. Dat vermogen kunt u gebruiken om eerder te stoppen met werken. 

Stap 1: Hoeveel heeft u nodig?

De eerste stap is om te bepalen wat u wilt bereiken. Wilt u 3 jaar eerder stoppen met werken? Of 6 jaar? Of wilt u vanaf 65 ieder jaar een dag minder werken? En hoeveel heeft u dan nodig om het inkomen aan te vullen? Het is verstandig om de tijd te nemen en goed na te denken over de beantwoording van deze vragen. Want als u niet weet waar u uit wilt komen, kunt u ook niet bepalen welk pad u moet bewandelen. 

Stap 2: Hoeveel kunt u opzij zetten?

Wellicht heeft u al een bedrag opgebouwd waarmee u kunt starten met beleggen. Daarnaast is het raadzaam om periodiek een bedrag bij te storten. De meeste mensen die maandelijks een bedrag opzij zetten, passen ongemerkt hun uitgavenpatroon aan waardoor ze het geld op den duur niet meer missen. Een tip is om de maandelijkse storting te verhogen als u opslag krijgt. Zo voorkomt u dat het uitgavenpatroon wordt aangepast naar het hogere inkomen.

Stap 3: Breng doelen en vermogen bij elkaar

Bij deze stap vergelijken we het bedrag dat nodig is voor uw doel om eerder te stoppen met werken met uw mogelijkheden om vermogen op te bouwen. In onderstaand rekenvoorbeeld hebben we dit verder uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten: 
• Huidige leeftijd 40 jaar
• AOW leeftijd 70 jaar, vanaf dat moment kunt u leven van AOW en pensioen
• Tussen 60 en 65 jaar 2 dagen minder werken
• Vanaf 65 stoppen met werken
• Benodigd netto inkomen € 36.000 
• Startbedrag € 100.000

Als u vanaf 60 jaar 2 dagen minder werkt en vanaf 65 volledig stopt, valt een deel van uw inkomen weg. Als we die jaarlijkse bedragen bij elkaar optellen komen we op een totaal van € 252.000 (5*14.400 + 5*36.000). Als we ook rekening houden met jaarlijks 1% inflatie, dan groeit dit bedrag naar ruim €325.000. Om eerder te stoppen met werken volgens bovenstaand schema, heeft u op 60 jarige leeftijd € 325.000 nodig.  

U kunt het vermogen via een spaarrekening opbouwen. De spaarrekening levert echter (bijna) geen rendement op. De groei van het vermogen moet dan volledig uit bijstortingen komen. Naast het aanvangsbedrag van € 100.000 moet u tussen 40 en 60 jaarlijks € 11.250 bijstorten om op het doelbedrag van € 325.000 uit te komen.

U kunt ook kiezen om te beleggen. Door het rendement van de beleggingsportefeuille groeit het vermogen. Het startbedrag van € 100.000 in ons voorbeeld groeit bij 4% aan tot € 219.000. Daarmee zit u nog niet op het doelbedrag van € 325.000. Om dat bedrag te bereiken, moet u jaarlijks nog € 3.560 bijstorten. 

In bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk dat rendement een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de groei van vermogen. Door het rendement groeit het vermogen en hoeft u minder bij te storten. U kunt als het ware kiezen om het vermogen aan het werk te zetten zodat u eerder kunt stoppen met werken. 

Risico’s van beleggen

Natuurlijk zijn er ook risico’s verbonden aan beleggen. De koersen van beleggingsinstrumenten schommelen en kunnen ook negatief uitpakken. Daarom is het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor de beleggingen. Wij hanteren als stelregel een beleggingshorizon van minimaal 3 jaar. Naarmate de beleggingshorizon toeneemt kunt offensiever beleggen om zo een hoger rendement te halen. Onlangs hebben wij een webinar opgenomen waarin we uitgebreid uitleggen hoe u kunt beleggen voor uw pensioen. Klik hier om het webinar te bekijken.

Stap 4: Kom in actie

Als u weet wat u wilt, is het de hoogste tijd om te beginnen met de uitvoering van het plan. Het is verleidelijk om de start nog even uit te stellen. Maar dat heeft grote impact. Als u in het rekenvoorbeeld 3 jaar later begint moet u jaarlijks € 5.500 storten om tot het bedrag van € 325.000 te komen (in plaats van € 3.560). 

Omdat u belegt om eerder te stoppen met werken is het belangrijk dat de portefeuille wordt opgebouwd met verstand van zaken. Zorg ervoor dat het risicoprofiel van de beleggingen aansluit bij de beleggingsdoelen, de beleggingshorizon en uw mentale risicohouding. Verder is het belangrijk dat de portefeuille voldoende gespreid is, geen onnodige risico’s herbergt en wordt aangepast als de situatie daar om vraagt. 

Care IS kan u helpen met het openen van een rekening, stelt samen met u het risicoprofiel vast en voert het beheer van het vermogen voor u uit. U vindt meer informatie over onze dienstverlening in onze informatiebrochure. Onderaan deze blog kunt u deze vrijblijvend aanvragen.

Samenvatting

Als u niet verplicht wilt werken tot 70 jaar wacht dan niet langer en kom in actie. Stel vast wanneer u wilt stoppen met werken. Reken dan uit hoeveel vermogen u daarvoor nodig hebt. Het loont echt om niet langer te wachten met vermogensopbouw voor later. Begin daarom direct met het opzij zetten van een bedrag en zorg voor een aantrekkelijk rendement op het vermogen. 


Deel via social media: