Skip to main content
Open een rekening

Wanneer een dierbare komt te overlijden, ontvangen de nabestaanden meestal zijn of haar overgebleven vermogen: zij ontvangen een erfenis. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die de overledene achterlaat. Het is dus ook mogelijk om een negatieve erfenis te ontvangen.

In sommige gevallen zijn er meerdere erfgenamen in het spel bij een erfenis. In dit artikel leggen we uit waar u rekening mee moet houden wanneer meerdere erfgenamen een erfenis moeten verdelen, met name wanneer deze erfenis een huis betreft. 

Wie heeft recht op het huis?

Wanneer iemand komt te overlijden, hebben de erfgenamen recht op de erfenis. Wanneer de overledene een testament heeft opgesteld bij een notaris, is deze leidend. In het testament staat precies omschreven welke erfgenaam welk bedrag/bezitting erft. Is er geen testament van de overledene, dan geldt de reguliere wet.

De verdeling van de erfenis volgens de wet werkt als volgt. Wanneer de partner van de overledene nog in leven is, krijgt hij of zij het huis als eerste tot beschikking. Als er alleen andere erfgenamen zijn, dan kan het huis bijvoorbeeld worden verkocht en wordt de opbrengst verdeeld. Vaak zijn dit de kinderen van de overledene. 

Hoe wordt het huis verdeeld?

Wanneer de partner nog in leven is, dan heeft deze in eerste instantie recht op het huis. Dit moet dan wel een huwelijkspartner zijn, een partner met geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Komt de langstlevende partner te overlijden dan hebben de kinderen volgens de wet het recht op het huis, tenzij anders staat aangegeven in het testament. Wanneer u als enig kind een huis erft, hoeft er in principe niets verdeeld te worden.

Wanneer meerdere kinderen recht hebben op het huis en zij besluiten om het huis te verkopen, wordt de waarde van het huis na de verkoop verdeeld over de erfgenamen. Hier kan onenigheid over ontstaan tussen de erfgenamen, meestal gaat dit over de prijs van het huis. Omdat er echter vrijwel altijd een makelaar of taxateur aan te pas komt, zullen deze onenigheden niet vaak tot grote problemen leiden. 

Hoe kan de waarde van de woning berekend worden?

Voor het berekenen van de waarde van het huis, is een makelaar nodig. Deze voert dan een taxatie uit: de woningwaarde wordt aan de hand van verschillende aspecten beoordeeld. Een taxatie is aan te raden omdat het bij de verkoop een goed beeld schept van wat u voor de woning kunt vragen.

Andere erfgenamen uitkopen

Na het overlijden van de langstlevende partner, hebben de kinderen recht op het huis. Zij kunnen het huis gezamenlijk verkopen en het geld wordt dan verdeeld aan de hand van wat er is vastgelegd in het testament. Wanneer dit niet staat vastgelegd in het testament, wordt het verdeeld aan de hand van een wettelijke verdeling. Wanneer één van de erfgenamen de woning wil kopen, moet hij of zij de andere erfgenamen uitkopen.

Kan één erfgenaam de verkoop tegenhouden?

De vraag of alle erfgenamen moeten tekenen om de verkoop van het huis te realiseren, wordt vaak gesteld. Het komt namelijk vaak voor dat één of meerdere erfgenamen het niet eens worden over de verkoopwaarde van de woning. Hier zijn echter regels aan verbonden.

Wanneer er een redelijk bod is gedaan op het huis, is het volgens de wet verplicht om mee te werken. Eén erfgenaam kan dus niet alle andere erfgenamen tegenhouden.

Komen de erfgenamen er echt niet uit, dan zal een rechter uitspraak moeten doen. 

De beste manier om dit soort onenigheden te voorkomen, is het laten opstellen van een testament wanneer iemand nog bij leven is. Hierin kan een executeur worden aangewezen, denk aan een notaris, met afwikkelingsbevoegdheid. Zo is in het testament al vastgelegd dat het huis gaat worden verkocht.

Een andere manier om problemen te voorkomen is door iedere erfgenaam een onherroepelijke volmacht tot verkoop en levering te laten tekenen. Daarin kunt u ook een minimumbedrag afspreken waartegen het huis mag worden verkocht. Op deze manier kan een erfgenaam niet op het laatste moment de verkoop van het huis dwarsbomen.

Wat als de overledene schulden achterlaat?

Zoals eerder al benoemd, bestaat een erfenis uit alle bezittingen en schulden van de overleden persoon. Hierdoor kunt u er in het ergste geval ook op financieel achteruit gaan wanneer u een erfenis ontvangt. 

Een van die scenario’s is bijvoorbeeld wanneer de hypotheek die de overledene achterlaat, hoger is dan de waarde van het huis. Wanneer de erfgenamen de erfenis zuiver zouden aanvaarden, zouden zij de hypotheek af moeten betalen.

Niemand wil natuurlijk de hypotheek van iemand anders afbetalen. Voor de erfgenamen zijn er daarom, naast het zuiver aanvaarden van de erfenis, nog twee andere opties. Erfgenamen kunnen de erfenis namelijk direct verwerpen, of beneficiair aanvaarden.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wanneer u een erfenis beneficiair aanvaardt, accepteert u de erfenis. U wordt erfgenaam, maar wanneer de overledene schulden achterlaat hoeft u deze niet te betalen. Wanneer één van de erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld.

Beneficiaire aanvaarding wordt als een soort middenweg gezien tussen zuivere aanvaarding en verwerping. Wanneer de overledene toch geen schulden blijkt te hebben die vooraf niet inzichtelijk waren, hebben de erfgenamen nog steeds recht op de erfenis. De afwikkeling ervan gaat dan alleen wat moeizamer en duurt wat langer.

Erfenis direct verwerpen

Wanneer u er zeker van bent dat de overledene schulden achterlaat, kunt u de erfenis verwerpen. Dit gebeurt soms ook om emotionele redenen, bijvoorbeeld wanneer iemand een slechte verhouding had met de overledene.

Wanneer u de erfenis wilt verwerpen, moet u hiervoor een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. De kosten hiervoor zijn null. Wanneer meerdere erfgenamen dit tegelijk doen, hoeven zij slechts één keer deze null te betalen. 

Wanneer u de erfenis verworpen heeft, kunt u niet terugkomen op deze beslissing. Let er ook op dat wanneer u bijvoorbeeld de erfenis van uw ouders verwerpt, deze waarschijnlijk wordt doorgegeven aan uw kinderen. Wilt u dat niet, dan moeten uw kinderen de erfenis ook verwerpen. Een minderjarige kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schulden die bij de erfenis horen.

Beleggen met uw erfenis

Wanneer u (een deel van) de opbrengst van een huis als erfenis ontvangt, kan dat een flink bedrag opleveren. Wanneer u dit geld niet direct nodig heeft, kan het een interessante optie zijn om met dit geld te starten met beleggen. Bij Care IS Vermogensbeheer beheren we uw vermogen vanaf € 100.00 euro.

Care IS helpt mensen al ruim tien jaar aan betere beleggingsresultaten. Care IS is twee keer uitgeroepen tot Beste Vermogensbeheerder van Nederland door IEX Gouden Stier.

Waarom Care IS?

Bij Care IS staat vermogensbehoud voorop. Dat betekent dat wij geen onnodige risico’s nemen met uw vermogen. 

Ook proberen we verliezen zoveel mogelijk te beperken. Zonder vermogensbehoud immers geen vermogensgroei. Daarnaast proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat u meer rendement overhoudt.

Vermogensbeheer bij Care IS geeft rust en vertrouwen. Dat komt door onze persoonlijke aanpak, focus op vermogensbehoud en jarenlange ervaring. U heeft bij Care IS een persoonlijk contactpersoon waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Daarnaast houden we u op de hoogte van uw beleggingsportefeuille met onze app, kwartaalrapportages en klantbijeenkomsten.

Wilt u meer weten wat Care IS voor u kan betekenen? Vraag dan onze brochure aan of neem vrijblijvend contact met ons op.