Wanneer stijgt de rente weer?

Wanneer stijgt de rente weer?

De rente op de spaarrekening komt steeds dichterbij 0%. Veel mensen stellen de vraag wanneer de rente weer eens gaat stijgen. Al een paar jaar hebben ze haast geen rente behaald op hun geld. In dit blog lichten we toe waarom de rente is gedaald. We kijken naar de trends achter de rentedaling en hoe die trends zich in de toekomst ontwikkelen. Tenslotte beantwoorden we de vraag ‘Wanneer stijgt de rente weer eens?’.

Meer Care IS blogberichten lezen?

Periodiek schrijven we blogs over beleggen en alles wat er op de financiële markten speelt.

Europese overheden kunnen lenen met geld toe

Naast de lage spaarrente is ook de rente die overheden betalen voor een lening minimaal. Sterker, de rente op een groot deel van de overheidsleningen is negatief. De Nederlandse overheid kan voor de kortere looptijden al sinds 2015 lenen tegen een negatieve rente. Momenteel krijgt Nederland jaarlijks ongeveer 0,75% toe als zij voor 2 jaar geld leent. Hoewel het rentepercentage toeneemt naarmate de looptijd van de lening langer wordt, kan de BV Nederland geld met een looptijd tot 15 jaar lenen met een negatieve rente. Ook Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Japan, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland kunnen voor minstens 10 jaar geld lenen met geld toe. 

Drie oorzaken voor de lage rente

De extreem lage rente heeft verschillende oorzaken. In onze optie zijn er drie hoofdredenen die de lage rentestand verklaren: 

1. Centrale banken stimuleren economie

Na de financiële crisis hebben centrale banken veel maatregelen getroffen om de economie te stimuleren. De beleidsrente werd verlaagd, banken kregen financiële steun en een opkoopprogramma voor obligaties werd opgetuigd. Deze maatregelen hebben stuk voor stuk tot een lagere rente geleid. 

2. Lage inflatie

De Europese centrale bank heeft als belangrijkste doelstelling een gematigde stijging van het prijspeil. De ECB streeft naar een kerninflatie van net onder de 2%. Ondanks de bovengenoemde stimuleringsmaatregelen schommelt de kerninflatie rond de 1%. Uit prijzen van financiële instrumenten kunnen we afleiden dat de meeste beleggers verwachten dat de inflatie laag blijft. Bij een lage inflatie zal de ECB het huidige, ruime monetaire beleid niet wijzigen. 

3. Vergrijzing leidt tot lagere inflatie

De bovengenoemde landen die geld kunnen lenen tegen een negatieve rente hebben ook een vergrijzende bevolking. In landen die sterk vergrijzen is de inflatie meestal laag, omdat ouderen in de regel minder geld uitgeven. Hierdoor leidt vergrijzing tot een lagere economische groei, minder inflatie en ook een lagere rente.

Lees ook: Waarom is de spaarrente zo laag?

Verwachting rente

Wij verwachten niet dat er op korte termijn verandering komt in de inflatie en de vergrijzing van de samenleving. Deze trends hebben minstens een middellange termijn nodig om te wijzigen. Aan de lange termijn rentes kunnen we zien dat professionele beleggers verwachten dat de rente langdurig op een laag niveau blijft. Wij verwachten daarom dat de rente voorlopig op het huidige lage niveau blijft. Natuurlijk kan de rente wel weer een klein stukje stijgen, maar renteniveau’s van 3%-4% zijn nog ver weg. 

Lage rente is goed voor beleggers

Beleggers zijn blij met de lage rente. Bij een lage rente is het interessanter om te investeren, waardoor de economische groei een impuls krijgt. Verder leiden de lagere rentekosten tot een hogere bedrijfswinst. Tenslotte wordt beleggen interessanter als het alternatief, sparen, slechter wordt door de daling van de rente. Daarvoor kiezen meer mensen om te gaan beleggen. Meer vraag naar beleggingen leidt tot hogere koersen. 

Overweegt u te beleggen?

Mogelijk is de lage rente ook voor u aanleiding om te gaan beleggen. Wanneer u het geld gedurende enkele jaren niet nodig hebt, kan beleggen een goed alternatief zijn. Let wel, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. Sparen is niet hetzelfde als beleggen. Verder zijn er nog een aantal andere uitgangspunten die belangrijk zijn voor u begint met beleggen. Lees hierover in ons blog Starten met beleggen? Dit zijn de 5 belangrijkste uitgangspunten.


Deel via social media:

Wat kan Care IS voor u betekenen?

Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend onze brochure aan.