Skip to main content
Open een rekening

Wanneer u begint met beleggen bij een vermogensbeheerder is het bepalen van het geschikte risicoprofiel een van de belangrijkste onderdelen. In dit artikel leest u alles over wat een risicoprofiel is, en hoe u ervoor zorgt dat u het risicoprofiel kiest dat het beste bij u en uw doelen past.

Wat is een risicoprofiel?

Een risicoprofiel wordt soms ook wel een beleggingsprofiel genoemd. Het risicoprofiel geeft een indicatie van het verwachte rendement van een belegging, beleggingsportefeuille of beleggingsfonds. Meestal werkt een bank of vermogensbeheerder met drie tot vijf verschillende risicoprofielen, variërend van bijvoorbeeld Zeer defensief tot Zeer offensief.

Wanneer u start met beleggen is het voor een vermogensbeheerder essentieel om op de hoogte te zijn van uw persoonlijke situatie. In vaktermen noemen we dit ‘KnowYourCustomer’. Naast het feit dat het in Europese wetgeving is vastgesteld dat het verplicht is om uw klant te kennen, is het ook belangrijk om te weten hoeveel risico iemand kan en wil lopen en welk rendement iemand nastreeft.

Bij de meeste vermogensbeheerders bestaat het risicoprofiel uit een verdeling tussen aandelen en obligaties. Des te meer aandelen er in het risicoprofiel zitten, des te groter het risico en des te hoger het verwachte rendement. Wanneer er vooral in obligaties wordt belegd, is het risico lager, net als het verwachte rendement.

Hoe wordt het risicoprofiel bepaald?

Uw risicoprofiel wordt meestal bepaald aan de hand van een inventarisatie van uw persoonlijke situatie. Dit gebeurt op basis van een persoonlijk gesprek en/of een vragenlijst en bestaat uit vier belangrijke onderwerpen.

Beleggingsdoel

Als eerste is uw beleggingsdoel belangrijk bij het bepalen van uw risicoprofiel. Gaat u beleggen voor uw pensioen, of heeft u niet echt een doel voor ogen? Dit zijn belangrijke vragen die u zichzelf moet stellen. Ook is het belangrijk om uw beleggingshorizon te bepalen: wanneer wilt u uw doel behaald hebben? Des te langer uw horizon, des te meer risico u in principe kunt nemen.

Financiële situatie

Ook uw financiële situatie is belangrijk om te bepalen welk risicoprofiel het beste bij u past. Het belangrijkste is dat u nooit met geld gaat beleggen dat u in de nabije toekomst nodig kunt hebben.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar uw uitgaven: hoe verhouden uw inkomsten zich ten opzichte van uw uitgaven?

Risicobereidheid

Nadat u bepaald heeft hoeveel risico u kunt nemen, is het ook belangrijk om te besluiten hoeveel risico u wílt nemen. Wanneer u ‘s nachts wakker ligt wanneer de beurzen zijn gedaald, en u onrustig wordt van beweeglijkheid op de beurs, is het beter om te kiezen voor een defensief risicoprofiel.

Kennis en ervaring

Als laatste is het belangrijk om te kijken naar hoeveel kennis u van beleggen heeft en hoeveel ervaring u heeft. Het is belangrijk dat u het beleid van uw vermogensbeheerder begrijpt. Zoals topinvesteerder Warren Buffett altijd zegt, “Never invest in a business you cannot understand.”.

Welke risicoprofielen zijn er bij Care IS?

Bij Care IS Vermogensbeheer werken we bij ons Indexbeleggen product met vijf risicoprofielen. U kunt kiezen tussen een zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief profiel. Wilt u meer weten over de verwachte rendementen? Hieronder bespreken we de vier risicoprofielen kort.

Neem een kijkje op onze rendementenpagina voor de rendementen per profiel en een beschrijving van elk risicoprofiel.

Let op. Onze portefeuilles voor Inkomstenbeleggen en Obligatiebeleggen zien er anders uit. Neem een kijkje op de productpagina's voor meer informatie.

Zeer defensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die korter dan vier jaar willen gaan beleggen. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn lager dan gemiddeld.

Bij een Zeer defensief risicoprofiel van Care IS, wordt uw vermogen in de standaardverdeling belegd in 85% obligaties en 25% aandelen. Deze verdeling kan door de bandbreedte ietwat afwijken.

Defensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die in ieder geval vier jaar willen gaan beleggen. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn lager dan gemiddeld.

Bij een defensief risicoprofiel van Care IS, wordt uw vermogen in de standaardverdeling belegd in 65% obligaties en 35% aandelen. Deze verdeling kan door de bandbreedte ietwat afwijken.

Neutraal

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die in ieder geval zes jaar willen gaan beleggen. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn gemiddeld.

Bij een neutraal risicoprofiel is uw belegde vermogen verdeeld over 45% obligaties en 55% aandelen. Door de bandbreedte kan deze verdeling wat afwijken.

Offensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die in ieder geval acht jaar willen gaan beleggen. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn hoger dan gemiddeld.

Bij een offensief risicoprofiel wordt uw belegde vermogen verdeeld over 25% obligaties en 75% aandelen. Door de bandbreedte kan deze verdeling iets afwijken.

Zeer offensief

Dit risicoprofiel is geschikt voor beleggers die in ieder geval tien jaar willen gaan beleggen. De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn relatief hoog.

Bij een Zeer offensief risicoprofiel is de standaardverdeling van uw vermogen 5% obligaties en 95% aandelen. Deze verdeling kan door de bandbreedte afwijken.

Welk rendement kan ik verwachten?

Over het algemeen staat het nemen van meer risico tegenover een hoger verwacht rendement. Op onze rendementenpagina kunt u de rendementen van de afgelopen jaren van onze verschillende risicoprofielen zien. Let wel: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op, de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.