Skip to main content
Open een rekening

Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat is een feit. Veel mensen twijfelen daardoor om te starten met beleggen: zij zijn bang hun vermogen kwijt te raken. Maar al kunt u risico niet volledig voorkomen, u kunt het wel beperken. Daarnaast staat tegenover dit risico de kans op een mooi rendement, dat u met sparen zou mislopen. 

In deze blog bespreken we de belangrijkste onvermijdelijke risico’s van beleggen en leggen we uit hoe u het beleggingsrisico kunt beperken. Ook bespreken we specifieke risico’s

De risico’s van beleggen op een rijtje

De onvermijdelijke risico’s zijn de bekendste risico’s van beleggen:

  • Marktrisico
  • Koersrisico
  • Renterisico
  • Inflatierisico
  • Kredietrisico

Hieronder bespreken we deze risico’s en leggen we ze verder uit. 

Wat zijn onvermijdelijke risico’s?

Beleggen brengt zoals net gezegd, altijd risico’s met zich mee. U kunt nou eenmaal niet voorkomen dat u deze risico’s loopt. Hieronder bespreken we de onvermijdelijke risico’s waar u met beleggen tegenaan loopt.

Marktrisico

Wanneer u gaat beleggen, loopt u als eerste marktrisico. Het marktrisico is het risico dat u loopt door een sterke daling in de markt. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende dingen, bijvoorbeeld door veranderingen in de stemming of het vertrouwen van beleggers, politieke ontwikkelingen, enzovoorts. 

De kapitaalmarkt is erg gevoelig voor dit soort ontwikkelingen. De kapitaalmarkt is de markt waar effecten zoals aandelen en obligaties worden verhandeld. 

Koersrisico

Een ander onvermijdelijk risico is het koersrisico. Het koersrisico is het risico dat u loopt door de volatiliteit van de koers. Koersen van beleggingen bewegen de hele tijd: hierdoor worden beleggingen op korte termijn continu meer of minder waard.

Het koersrisico is niet te voorspellen: u loopt te allen tijde het risico dat uw beleggingen een deel van hun waarde verliezen door onverwachte schommelingen. 

Renterisico

Verder loopt u ook het renterisico. Dit is het risico dat de waarde van een belegging daalt wanneer de rente stijgt. Wanneer de rente hoog is, wordt sparen aantrekkelijk: u ontvangt dan een hoog rentepercentage over uw spaargeld.

Wanneer sparen aantrekkelijker wordt, wordt beleggen automatisch vaak minder aantrekkelijk. De vraag naar beleggingsproducten daalt en hierdoor zakt de prijs. Wanneer de rente stijgt, loopt u dus het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Beleggingen waarbij het renterisico een grote rol speelt, zijn obligaties. Obligaties zijn namelijk vrijwel direct gekoppeld aan rente. Hierdoor is het renterisico zeer bepalend bij obligaties, vooral bij obligaties met een hoge duration

Inflatierisico

Ook inflatie kan een risico vormen bij beleggen, maar dit gebeurt alleen wanneer de inflatie het rendement overstijgt. Behaalt u bijvoorbeeld gemiddeld 3% rendement over uw beleggingen terwijl de rente stijgt naar 4%, dan verliest u vermogen. Uw rendement kan in dat geval de inflatie niet bijhouden. 

Dit is bij sparen al langere tijd het geval: de rente op uw spaarrekening ligt een stuk lager dan de inflatie. Hierdoor teert u langzaam in op uw vermogen. Twijfelt u hierdoor om te starten met beleggen? Lees dan eens onze blog over sparen of beleggen

Kredietrisico

Als belegger loopt u ook kredietrisico. Het kredietrisico is het risico dat het bedrijf of de staat waarvan u beleggingsproducten heeft gekocht, niet langer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Bij obligaties ontvangt u dan bijvoorbeeld uw hoofdsom niet terug en uw aandelen kunnen niets meer waard worden. Als dit gebeurt, zal uw rendement flink dalen. 

Wat zijn specifieke risico’s?

Naast onvermijdelijke risico’s zijn er ook een aantal specifieke risico’s, die in bepaalde situaties of bij bepaalde beleggingsproducten kunnen voorkomen. Vooral wanneer u een beginnende belegger bent, loopt u meer kans op deze risico’s. 

Valutarisico

Het valutarisico is van toepassing wanneer u belegt in effecten in een andere valuta dan de euro. Dan loopt u namelijk het risico dat de munteenheid (bijvoorbeeld de pond of de dollar) minder waard wordt ten opzichte van de euro. Hierdoor kan uw belegging minder waard worden. 

Liquiditeitsrisico

Wanneer een beleggingsproduct moeilijk verhandelbaar is op de markt, treedt het liquiditeitsrisico op: hierdoor kunt u een product moeilijk of zelfs helemaal niet verkopen wanneer u dat zou willen. U zit dan in principe vast aan het product en u kunt nauwelijks inspringen op koersbewegingen. 

Waarderingsrisico

Wanneer u een aandeel kiest, bestaat de kans dat het betreffende aandeel over- of juist ondergewaardeerd is. U loopt daarmee het risico dat u het aandeel koopt voor een veel hogere prijs dan het eigenlijk waard is (de intrinsieke waarde). Wanneer u een aandeel voor een te hoge prijs koopt, heeft dat een negatief effect op uw rendement. 

Concentratierisico

Dan is er nog het concentratierisico. Dit risico loopt u wanneer u bijvoorbeeld al uw vermogen in één bedrijf belegt. Wanneer dit bedrijf failliet gaat, bent u in één klap al uw vermogen kwijt. Dit risico kunt u relatief gemakkelijk voorkomen door uw vermogen te spreiden over zoveel mogelijk (soorten) beleggingen. 

Kunt u de risico’s beperken?

U kunt niet voorkomen dat u risico loopt, dat hoort nou eenmaal bij beleggen. U kunt uw risico echter wel beperken door u goed in te lezen en u niet door emoties te laten leiden. Hieronder bespreken we een aantal dingen die u kunt doen om zo veilig mogelijk te beleggen.

Onvermijdelijk risico beperken

Wanneer u bij een vermogensbeheerder belegt, kunt u kiezen tussen verschillende risicoprofielen. Met een (zeer) defensief risicoprofiel loopt u minder risico dan met een neutraal of (zeer) offensief risicoprofiel. Het verwachte rendement is bij dit profiel echter ook lager. Wanneer u het risico wilt beperken, kunt u dus het beste kiezen voor een (zeer) defensief risicoprofiel.

Wilt u meer weten over de risicoprofielen? Lees dan ons artikel: Wat is een risicoprofiel en hoe kunt u het risicoprofiel bepalen?  

Door te beleggen bij een vermogensbeheerder wordt het dagelijkse beheer van uw vermogen uit handen genomen door professionals, zo heeft u zelf geen omkijken naar uw beleggingen. Dit kan veel rust geven. Vooral wanneer u zelf weinig tijd voor beleggen heeft of er te weinig van weet, kan het verstandig zijn om het beleggen over te laten aan een vermogensbeheerder. Maar let wel, ook bij een vermogensbeheerder loopt u risico. 

Een andere manier waardoor u risico kunt inperken is door te beleggen voor de lange termijn. Dit is sowieso aan te raden, zo bent u minder afhankelijk van koersschommelingen op de korte termijn. Daarnaast heeft u zo meer tijd om eventuele verliezen goed te maken. 

Over het algemeen spreken we van de lange termijn wanneer u minstens tien jaar kunt beleggen. Het verleden heeft uitgewezen dat deze periode lang genoeg is om te herstellen van een koersdaling. Op die manier beheerst u de risico’s. 

Specifiek risico beperken

Er zijn enkele manieren om specifieke risico’s te omzeilen. Wanneer u geen valutarisico wilt lopen, zou u bijvoorbeeld kunnen overwegen niet in beleggingsproducten in vreemde valuta te beleggen. Dat klinkt heel simpel, maar door alleen in de euro te beleggen kunt u uw beleggingen automatisch veel minder spreiden.

Spreiden is juist de beste manier om risico’s tegen te gaan: hiermee gaat u het concentratierisico tegen, maar ook het kredietrisico kan zo beperkt worden. Wanneer één van uw beleggingen slecht presteert op de beurs, heeft u nog genoeg andere beleggingen om dit verlies te compenseren. 

Belangrijk om te weten

Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. Zelfs bij een zeer defensief risicoprofiel kunnen negatieve rendementen worden behaald. Ga daarom nooit beleggen met geld dat u in de (nabije) toekomst nodig denkt te hebben. 

De mate van het risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van de belegging. Over het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.