Skip to main content
Open een rekening

Als er een familielid of andere dierbare van u is overleden, dan kan het zijn dat u een erfenis ontvangt. In deze blog gaan we in op de verschillende mogelijkheden die u op dat moment heeft.

Eerst leggen we uit hoe u een erfenis kunt aanvaarden of weigeren. Vervolgens laten we de verschillende mogelijkheden zien voor het besteden van de erfenis en leggen we de erfbelasting uit.

Wat is een erfenis?

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van een overledene. De verdeling van een erfenis wordt vaak beschreven in een testament. Is er geen testament, dan wordt de erfenis volgens de wet verdeeld over de erfgenamen.

Aanvaarden, beneficiair aanvaarden of weigeren

Als eerste staat u voor de keuze of u een erfenis wilt aanvaarden, beneficiair aanvaarden of weigeren. U denkt misschien: waarom zou ik een erfenis weigeren? Een erfenis kan echter ook uit schulden bestaan. Ook emotionele redenen kunnen ervoor zorgen dat u een erfenis niet wilt accepteren. Voor het afwikkelen van een erfenis zijn drie mogelijkheden.

Erfenis aanvaarden

U kunt een erfenis volledig aanvaarden. Dat betekent, dat u uw deel van de erfenis volledig op u neemt, ongeacht of dit schulden, een geldbedrag of voorwerpen zijn.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Een erfenis beneficiair aanvaarden houdt in, dat u de erfenis aanvaardt, maar niet persoonlijk verantwoordelijk bent voor eventuele schulden. Deze optie kan handig zijn wanneer u vermoedt dat er schulden zijn.

Erfenis weigeren

Bij het weigeren van een erfenis ontvangt u geen geld of schulden en heeft u nergens recht op. Dat betekent dat u ook geen recht heeft op bijvoorbeeld oude fotoboeken of andere dierbare spullen.

Wat te doen met het geld van een erfenis?

Laten we ervan uitgaan dat u een geldbedrag ontvangt als erfenis en deze aanvaardt. Dan kunt u gaan bepalen hoe u dit bedrag wilt besteden.

Daar zijn natuurlijk ontelbaar veel mogelijkheden voor, mede afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Maar wat is verstandig? We zetten verschillende mogelijkheden op een rij.

Uitgeven

Deze eerste optie is erg voor de hand liggend. U kunt een erfenis zien als een fijn extraatje dat u gelijk uitgeeft, bijvoorbeeld aan een nieuwe auto, een vakantie of een verbouwing. Dit is natuurlijk afhankelijk van het bedrag dat u erft.

Bij kleinere bedragen is dit misschien een logische keuze. Zo wordt het geld van uw dierbare goed besteed en heeft u er zelf gelijk plezier aan. Erft u echter een groot bedrag, dan zou het zonde zijn om dit meteen op te maken aan ‘leuke’ dingen. Er zijn namelijk nogal wat andere mogelijkheden.

Hypotheek aflossen

U kunt ervoor kiezen om met de erfenis (een deel van) uw hypotheek af te lossen. Dit geldt ook voor andere schulden dan de hypotheek. Hierdoor kunt u uw maandelijkse vaste lasten (aanzienlijk) verlagen. Zo houdt u maandelijks meer geld over om te sparen of te besteden.

Let wel op dat het niet altijd gunstig is om uw hypotheek af te lossen. Zoek dit eerst uit, voordat u met uw erfenis de hypotheek wilt aflossen of neem contact op met een financieel adviseur.

Sparen

U kunt het bedrag dat u ontvangt ook op een spaarrekening zetten. Zo kunt u ermee sparen voor grotere doelen, zoals het kopen van een huis, uw pensioen of voor de studie van uw kinderen. Ook is het verstandig om een financiële buffer op te bouwen. Deze buffer kunt u gebruiken voor onvoorziene kosten. Zo komt u niet in financiële problemen wanneer uw auto plotseling kapot gaat of uw wasmachine aan vervanging toe is.

Bedenk wel dat u over het geld op de spaarrekening vermogensbelasting moet betalen. Hierdoor moet u jaarlijks een deel van het bedrag afdragen aan de Belastingdienst. Ook is de spaarrente tegenwoordig erg laag. In combinatie met de inflatie levert sparen eigenlijk niets op. Het zal u  op langere termijn zelfs koopkracht kosten.

Beleggen

De laatste optie die we hier bespreken is het gebruiken van de erfenis om te beleggen. Voor sommige mensen klinkt dit eng. Zij zijn bang om hun erfenis te verspelen met beleggen. Maar we hebben het hier niet over gokken met een handjevol aandelen. Het gaat om echt goed gespreid beleggen voor de lange termijn.  
Het klopt dat aan beleggen altijd risico’s zijn verbonden. U kunt (een deel van) uw inleg kwijt raken.

Echter, tegenover dit risico staat rendement. Met beleggen kunt u op de lange termijn rendement behalen om zo uw vermogen te laten groeien. Op die manier kunt u op termijn profiteren van een hoger vermogen.

Zo heeft u niet alleen nu iets aan het geërfde bedrag, maar juist ook later. Door te beleggen kan uw erfenis u zelfs helpen naar financiële onafhankelijkheid, een goed pensioen of het realiseren van andere doelen.

Heeft u een erfenis ontvangen en denkt u erover om ermee te beleggen? Heeft u er alleen zelf niet veel verstand van of te weinig tijd voor? Care IS kan u hierbij helpen. Wij beleggen vermogens vanaf €100.000.

Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag onze brochure aan.

Erfbelasting in 2024

Hoe zit het precies met een erfenis en belasting? Als u een erfenis ontvangt, dan moet u daar erfbelasting over betalen. De tarieven hiervoor verschillen per groep erfgenamen. Wanneer uw erfenis lager is dan de vrijstelling, dan hoeft u er geen belasting over te betalen.

In 2024 zijn de vrijstellingen voor erfbelasting als volgt:

Erfgenaam Vrijstelling
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner
Kind, pleegkind of stiefkind
Kleinkind
Achterkleinkind
Kind met beperking
Ouder
Andere erfgenaam

 

De belastingtarieven voor erfbelasting zijn als volgt:

Hoogte erfenis Partner, (pleeg- of stief-)kind, kind met beperking Kleinkinderen, achterkleinkinderen Ouders, andere erfgenamen
€0 -
of hoger