iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

De iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF belegt in een mandje van in euro genoteerde bedrijfsobligaties. 

Belangrijkste kenmerken

Het fonds belegt in ruim 2.500 bedrijfsobligaties uit voornamelijk Europese landen. Alle obligaties hebben een notering in euro's. U loopt hierdoor geen direct valutarisico.

Alle obligaties hebben een investment grade rating. Dat wil zeggen een minimale kredietwaardigheidsscore van BBB. Dit betekent dat de uitgevers van de obligaties relatief stabiele bedrijven zijn en de kans op faillissementen klein is. De gemiddelde looptijd is momenteel 5,5 jaar met een rentegevoeligheid (modified duration) van 5,1.

Waarom belegt Care IS in deze ETF?

Deze ETF biedt een breed gespreide blootstelling naar met name Europese bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties bieden een hogere rente dan staatsobligaties. In het huidige klimaat van lage rentes vinden we dat prettig.

Het fonds is daarnaast één van de goedkoopste en best presterende in de markt. En met een omvang van ruim €11 miljard is de verhandelbaar goed.

De genoemde getallen zijn per 31 mei 2019.

Deze publicatie is opgesteld door Care IS en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETFiShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

Deel via social media: