Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

De Vanguard FTSE Emering Markets UCTIS ETF volgt de FTSE Emerging Markets Index. Dit is een breed gespreide index van aandelen uit Emerging Markets (opkomende landen).

Belangrijke kenmerken van deze ETF

De onderliggende index bestaat uit circa 1.650 verschillende aandelen uit 23 landen. China is met een weging van 36% het zwaarst vertegenwoordigd in de index, gevolgd door Taiwan en India. Ongeveer 30% van de bedrijven in de index is actief in de financiële sector.

Waarom beleggen in Emerging Marktes

Emerging Markets vormen zo'n 10% van het wereldwijde aandelenspectrum. In Emerging Markets is de economische groei hoger dan in de rest van de wereld. Het verwachte rendement van aandelen uit deze regio ligt daarom hoger dan die van aandelen uit ontwikkelde landen. Aan de andere kant zijn de risico's in deze landen ook hoger. In veel Emerging Markets is het politieke risico bijvoorbeeld een stuk groter voor beleggers.

 

Binnen de beleggingsportefeuilels van Care IS hebben aandelen uit Emerging Markets een weging van ongeveer 15%. Dit is een overweging van 5% ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde. Wij verwachten dat Emerging Markets op lange termijn een hoger rendement gaan opleveren. Door goed te spreiden over verschillende landen en sectoren verwachten we het extra risico te beheersen.

Waarom beleggen in deze ETF?

De geselecteerde ETF van Vanguard volgt ten eerste een benchmark die zeer breed gespreid is. Daarnaast zijn de kosten van het fonds bijzonder laag. Verder is het belegd vermogen in deze ETF groot, waardoor in- en uitstappen gemakkelijk en goedkoop is. Tot slot weet de ETF het rendement van de onderliggende benchmark goed te volgen waardoor er weinig tot geen rendement verloren gaat.

Deze publicatie is opgesteld door Care IS en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFVanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Deel via social media: