Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

De Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF belegt wereldwijd gespreid in aandelen van bedrijven met hoge duurzaamheidsscores en een relatief lage CO2-uistoot.

Over de index

De Xtrackers ETF volgt een index, namelijk de MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index. Om in deze index opgenomen te worden, moeten bedrijven:

  • Een beurswaarde hebben van minimaal 10 miljard dollar (Large caps).
  • Niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals clustermunitie, landmijnen en biowapens.
  • Niet actief zijn in de meest vervuilende sectoren zoals mijnbouw.
  • Een minimale ESG-Rating hebben van 'BBB'.
  • Niet betrokken zijn geweest bij ernstige controversies op het gebied van milieu.

Na deze selectiecriteria blijven circa 650 aandelen over. Deze worden vervolgens gewogen op basis van marktkapitalisatie. Dat betekent dat bedrijven met de hoogste beurswaarde de grootste weging krijgen.

Over de ETF

De Xtrackers ETF volgt de eerdergenoemde index fysiek. Dat wil zeggen dat het alle aandelen in de index fysiek aankoopt. Dit noemen we 'directe replicatie' en is de veiligste methode om een index te volgen.
De ETF hanteert een fondsvergoeding van 0,20% per jaar. Dat is vergelijkbaar met het marktgemiddelde voor duurzame aandelen ETF's. Alle dividenden die de ETF ontvangt, worden direct opnieuw geïnvesteerd.
Omdat de ETF een duurzame index volgt, beschikt het over een zogenaamde 'artikel 8' status. Dit betekent dat deze ETF ecologische en/of sociale kenmerken bij bedrijven promoot en alleen belegt in bedrijven die over een goede bestuurscultuur beschikken.
Xtrackers is onderdeel van DWS Group en is een van de grootste aanbieders van ETF's in Europa. Xtrackers beheert met haar ETF's 140 miljard euro.
Klik op onderstaande afbeeldingen op de landen- en sectorverdeling te bekijken.

Deze publicatie is opgesteld door Care IS en Axento vermogensbeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETFXtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Deel via social media: