Onze vooruitblik - april 2021

Onze vooruitblik - april 2021

In deze vooruitblik bespreken wij onze verwachtingen voor de komende periode.

Covid-19

Beleggers houden de ontwikkelingen rondom covid-19 nauwlettend in de gaten. Nieuwe coronamutaties, vertraagde vaccinatieprogramma’s en menselijk gedrag blijven onvoorspelbare risico’s die het economisch herstel kunnen dwarsbomen.

Toch zien we steeds meer ontwikkelingen die reden geven voor optimisme. Zo hebben wetenschappers aangetoond dat mensen die zijn gevaccineerd het coronavirus niet meer overdragen. Dit is goed nieuws wat betreft de effectiviteit van vaccineren.

Dat vaccineren helpt tegen de verspreiding van het virus blijkt ook in de praktijk. In Israël heeft inmiddels 60% van de bevolking tenminste één vaccinatie ontvangen. Begin dit jaar besmette één persoon daar nog gemiddeld 1,4 andere personen. Dit getal is inmiddels gedaald naar 0,5. Deze ontwikkeling biedt hoop dat andere landen met een hoge vaccinatiesnelheid – zoals de VS en het VK – dit voorbeeld zullen volgen. 

Stijgende aandelenkoersen

In ons kwartaalbericht is te lezen dat aandelen het afgelopen kwartaal een rendement hebben behaald van bijna 10%. Daarmee zijn aandelenkoersen ruimschoots hersteld van de beursdaling van vorig jaar.

Hoewel de koersstijging van het afgelopen jaar anders doet vermoeden, is de waardering van aandelen het laatste half jaar vrij stabiel gebleven. Dit is te verklaren doordat aandelenkoersen zijn gestegen in lijn met de winstverwachtingen van bedrijven.

De positieve ontwikkelingen omtrent covid-19 in de VS spelen een belangrijke rol bij deze stijgende winstverwachtingen. Ook het beleid van centrale banken is belangrijk, omdat zij een gunstiger ondernemingsklimaat creëren door de rente laag te houden en de marktliquiditeit te verhogen.

Overheden doen daar nog een schepje bovenop door de burger financieel te steunen. Zo wordt in de VS binnenkort bij ruim 250 miljoen Amerikanen een bedrag van $1.400,- bijgeschreven op hun betaalrekening. Redenen genoeg voor analisten om optimistisch te zijn voor het komende jaar.

Stijgende rente

Zoals beschreven in het kwartaalbericht is de marktrente tijdens het eerste kwartaal gestegen. De laatste vier weken is de Amerikaanse rente gestabiliseerd rond de 1,6%, wat historisch gezien nog steeds laag is. De belangrijkste oorzaken voor de stijging zijn gunstige economische vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in combinatie met hogere inflatieverwachtingen. Doordat financiële markten in elkaar vervlochten zijn, is deze stijgende obligatierente ook overgewaaid naar Europa.

Mocht de rente in rap tempo verder stijgen, dan zullen de hoger gewaardeerde technologieaandelen hier waarschijnlijk wat meer hinder van ondervinden. De beleggingsportefeuilles van Care IS vermogensbeheer zijn hierop voorbereid door een evenwichtigere spreiding ten opzichte van de marktgewogen index. Ook is binnen ons obligatiestuk de rentegevoeligheid verlaagd ten opzichte van de marktindex.

Samenvatting

Fiscale steunmaatregelen, een ruim monetair beleid, dalende besmettingsaantallen, een hoge vaccinatiesnelheid en opgelopen spaartegoeden zijn factoren die ruimte bieden voor verder stijgende bedrijfswinsten en aandelenkoersen.


Deel via social media: