Rapportage 1e kwartaal 2023

Rapportage 1e kwartaal 2023

Het eerste kwartaal van 2023 is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het begon met een sterke stijging van beurskoersen, gevolgd door een daling tegen het einde van het kwartaal. Toch behaalden alle modelportefeuilles een positief resultaat. Ook begin april zijn beurskoersen licht gestegen. In dit kwartaalbericht leest u een samenvatting van de gebeurtenissen op de financiële markten.

Goed begin

Het jaar 2023 begon goed voor beleggers. In januari stegen aandelenkoersen met zo’n 5,5%. Ook begin februari hield de stijging aan. De angst voor hoge inflatie en een economische recessie als gevolg van de gestegen rente nam af. Dit wakkerde de hoop aan dat centrale banken sneller konden stoppen met het verhogen van de rentes.

Ook het loslaten van de coronamaatregelen in China werd positief ontvangen op de financiële markten. Het loslaten van de maatregelen had op economisch gebied geen grote gevolgen. De groeiverwachtingen van de Chinese economie (nr. 2 wereldwijd) namen hierdoor toe.

Wisselvallig einde

De blije stemming op de beurs sloeg om na het plotselinge faillissement van twee Amerikaanse banken: Silvergate (een cryptobank) en Silicon Valley Bank. Later kwam ook het Zwitserse Credit Suisse negatief in het nieuws.

Gelukkig hebben overheden en centrale banken snel ingegrepen. Dit is een belangrijk verschil met de kredietcrisis in 2008. Toen kwam de bankensector ook in de problemen, maar was de regelgeving minder streng. Grote banken moeten vandaag de dag aan allerlei eisen voldoen, waaronder het aanhouden van hoge kapitaalbuffers. Ook hebben overheden en centrale banken geleerd van wat er in 2008 gebeurde; er is de afgelopen weken snel en daadkrachtig ingegrepen.

Per saldo positief

Over het eerste kwartaal van 2023 behaalden alle modelportefeuilles van Care IS een positief rendement. Aandelen stegen in het afgelopen kwartaal gemiddeld met 5,5%. Obligaties behaalden een rendement van 1,7%. In onze vooruitblik leest u onze verwachtingen voor de komende periode.

In uw persoonlijke kwartaalrapportage vindt u het rendement van uw beleggingsportefeuille. Klik hiervoor op de groene knop bovenaan de e-mail die u van ons heeft ontvangen.

Wijziging portefeuille

Op maandag 27 maart 2023 hebben wij twee wijzigingen doorgevoerd in uw beleggingsportefeuille. Meer hierover leest u in ons nieuwsbericht Wijzigingen binnen uw beleggingsportefeuille.

Nieuwe duurzaamheidspagina in uw kwartaalrapportage

Wij hebben een nieuwe pagina aan uw kwartaalrapportage toegevoegd met informatie over duurzaamheid! Op deze pagina ziet u hoe uw portefeuille presteert op het gebied van duurzaamheid ten opzichte van de benchmark. Ook vindt u op deze pagina een link naar uw periodieke duurzaamheidsverslag uit hoofde van Europese wetgeving. Deze verslagen staan ook op onze documentenpagina.


Deel via social media: