Skip to main content
Open een rekening

Na een eerste half jaar met positieve beursresultaten eindigde het derde kwartaal licht in het rood. Desondanks is het rendement voor 2023 tot dusver positief voor alle risicoprofielen. In dit kwartaalbericht gaan wij in op de ontwikkelingen die relevant waren voor uw beleggingsportefeuille.

Inflatie

In het derde kwartaal speelde inflatie (nog steeds) een belangrijke rol voor de financiële markten. De inflatie begaf zich nog steeds boven de 2%-doelstelling die veel centrale banken hanteren. Het goede nieuws is dat inflatie in het derde kwartaal verder afkoelde, ondanks de recente stijging van de olieprijs. Door de dalende inflatie nam de druk op centrale banken af om hun beleidsrentes verder te verhogen.

Centrale banken

Centrale banken zijn (onder andere) verantwoordelijk voor het bevorderen van prijsstabiliteit. Zij willen daarom de inflatie terugbrengen naar een stabiel niveau van ca. 2%. De Amerikaanse centrale bank besloot in september om de beleidsrente niet verder te verhogen. De ECB deed dit wel, maar gaf daarbij het signaal af dat dit voorlopig de laatste renteverhoging zal zijn.

De Amerikaanse centrale bank maakte in haar economische verwachtingen een aantal optimistische wijzigingen. Voor 2023 steeg de verwachte economische groei substantieel en daalden de verwachte inflatie en werkloosheid. De ECB temperde daarentegen juist haar economische verwachtingen. Beide centrale banken verwachten dat zij de beleidsrenteniveau langere tijd op het huidige niveau moeten houden om inflatie te laten dalen (“higher for longer”).

Hogere marktrente

De uitgesproken verwachting van centrale banken om de beleidsrente langere tijd hoog te houden droeg bij aan een stijging van de marktrente. Hierdoor kwam eind september het rendement van zowel aandelen als obligaties onder druk te staan. Het behaalde rendement in juli en augustus werd in september ingeleverd, waardoor het kwartaalrendement van onze risicoprofielen licht in het rood eindigden. Daar staat tegenover dat het verwachte rendement van obligaties door de hogere marktrente verder is toegenomen. Benieuwd naar hoe de hogere marktrente in uw voordeel werkt? Klik dan hier.

Portefeuilleontwikkelingen

In uw persoonlijke kwartaalrapportage vindt u het rendement van uw beleggingsportefeuille. Klik hiervoor op de groene knop bovenaan de e-mail die u van ons heeft ontvangen. In onze vooruitblik leest u onze verwachtingen voor de komende periode. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.