Rapportage tweede kwartaal 2015

Rapportage tweede kwartaal 2015

Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, is het tweede kwartaal een stuk moeizamer verlopen. De situatie rond Griekenland leidde tot onzekerheid onder beleggers. Hierdoor werden zowel aandelen als obligaties verkocht en daalden de koersen.

Aanhouden cashpositie

Om het risico in de modelportefeuilles te beheersen, heeft Care IS binnen de aandelenportefeuille een cashpositie aangehouden in het tweede kwartaal. Hierdoor hebben we het aandelenrisico weten te beperken. Binnen de obligatieportefeuilles houden we al langere tijd een relatief korte looptijd aan. Hierdoor was de negatieve impact van de rentestijging op de koersen van obligaties minder groot dan de benchmark in het tweede kwartaal. De focus op vermogensbehoud heeft ervoor gezorgd dat de daling in de modelportefeuilles van Care IS minder groot was ten opzichte van de benchmark.

Nog steeds positief rendement

Ondanks de daling in het tweede kwartaal, is het rendement van Care IS over heel 2015 gemeten nog steeds positief. In onderstaande tabel zijn de rendementen van de Care IS modelportefeuilles weergegeven. Een volledig overzicht van alle rendementen en een toelichting hierop is te vinden in de kwartaalrapportage.

      Q2 2015                   2015           2009 - Q2 2015 
  Profiel B (zeer defensief)-3,26%0,44%43,57%
  Profiel C (defensief)-3,07%1,98%75,63%
  Profiel D (neutraal)-2,76%4,74%94,84%
  Profiel E (offensief)-2,81%7,34%118,84%
  Profiel F (zeer offensief)-2,78%10,17%153,78%

 

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaalrapportage of marktomstandigheden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via 0299-720961.


Deel via social media: