Aanpassen van het risicoprofiel

Bij Care IS vermogensbeheer krijgen we regelmatig de vraag van klanten of het mogelijk is van risicoprofiel te veranderen nadat deze is vastgesteld. Het vaststellen van het risicoprofiel gebeurt in ieder geval tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek. We bepalen dan samen met u of het risicoprofiel nog steeds aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden. 

 

Het risicoprofiel staat echter niet voor altijd vast. Het kan namelijk zijn dat uw persoonlijke omstandigheden of uw risicohouding veranderen kort na het evaluatiegesprek. Hierdoor kan bijvoorbeeld uw beleggingsdoelstelling veranderen. In dat geval kan het nodig zijn om uw risicoprofiel tussentijds opnieuw vast te stellen. 

 

Indien u zich afvraagt of uw huidige risicoprofiel nog wel past bij uw persoonlijke omstandigheden of al weet dat u het risicoprofiel wilt aanpassen, kunt u daarvoor contact op nemen met ons. Wij zullen dan samen met u in een aantal stappen uw risicoprofiel opnieuw vaststellen.

 

Bij het vaststellen van het risicoprofiel stellen we aanvullende vragen. Door strengere wet- en regelgeving zijn wij genoodzaakt door te vragen over uw persoonlijke omstandigheden. Uiteraard is het verstandig om wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden die van toepassing kunnen zijn op uw risicoprofiel direct bij ons aan te geven en niet te wachten tot het evaluatiegesprek.


Deel via social media: