Fiscaal jaaroverzicht 2014

Vanaf heden staat het fiscaal jaaroverzicht voor u klaar op uw persoonlijke inlogomgeving. Dit overzicht dient u te gebruiken voor uw belastingaangifte. U vindt het fiscaal jaaroverzicht onder de knop “Rapportage” en dan onder “Jaaropgaven” in uw persoonlijke inlogomgeving. Inloggen kunt u op de gebruikelijke wijze via de knop ‘inloggen’ op onze website.

Verschillen fiscaal jaaroverzicht en andere opgaven

Naast het fiscaal jaaroverzicht vindt u in de inlogomgeving ook positieoverzichten en ontvangt u van Care IS per e-mail uw persoonlijke kwartaalrapportage. De getoonde totaalbedragen in de verschillende overzichten zijn niet altijd aan elkaar gelijk. In de drie overzichten worden namelijk verschillende berekeningsmethoden gebruikt. In de onderstaande tabel is af te lezen hoe de totaalbedragen in de verschillende overzichten worden berekend:

Fiscaal JaaroverzichtPositieoverzicht Binck BankKwartaalrapportage Care IS
Waarde effecten
(aantal * Koers)
Waarde effecten
(aantal * Koers)
Waarde effecten
(aantal * Koers)
 + Opgelopen obligatierente
+ Toegekende dividenden (Euronext)
+ Opgelopen obligatierente
+ Toegekende dividenden (Euronext)
  + Toegekende dividenden
(Niet Euronext)

 

 

 

 

 

 

De opgelopen obligatierente is de nog uit te keren rente waar u als houder van een obligatie gedurende de looptijd recht op heeft. Als houder van een aandeel heeft u recht op dividend als u het aandeel op een bepaalde datum in bezit had. De koers van het aandeel daalt op die datum met dezelfde waarde als het te ontvangen dividend. Omdat het dividend pas op een later moment wordt uitgekeerd, ontvangt u in de tussentijd een dividendtoekenning. Deze toekenning heeft dezelfde waarde als het te ontvangen dividend en verdwijnt weer als het dividendbedrag enkele dagen later als cash op uw rekening wordt bijgeschreven.

Welk overzicht moet u gebruiken?

Voor uw belastingaangifte moet u de totaalbedragen uit het fiscale jaaroverzicht gebruiken. In de kwartaalrapportage van Care IS vindt u de werkelijke waarde van uw vermogen. Hierin is namelijk rekening gehouden met nog te ontvangen obligatierente en dividenduitkeringen.

Indien u vragen heeft over het fiscaal jaaroverzicht, de overige rapportages of uw inloggegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw contactpersoon of via 0299-720961.


Deel via social media: