Goede rendementen in zomerperiode

Tijdens de vakantieperiode zijn de financiële markten tot rust gekomen. De dagelijkse bewegingen op de rente en aandelenmarkten waren relatief klein en per saldo stegen de markten. Alle profiel portefeuilles van Care IS hebben in de periode vanaf 1 juli t/m 31 augustus mooie plussen behaald. Onderstaand zijn de rendementen weergegeven.

      1 juli '16  -  31 aug '16         2016 
  Profiel B (zeer defensief)+1,57%+5,8%
  Profiel C (defensief)+2,22%+4,9%
  Profiel D (neutraal)+2,85%+4,0%
  Profiel E (offensief)+3,49%+3,0%
  Profiel F (zeer offensief)+4,13%+2,0%

 

 

Rente stabiliseert

Als reactie op de toegenomen onzekerheid na de keuze voor Brexit, weken beleggers uit naar defensieve staatsobligaties. De rente daalde hierdoor in eerste instantie sterk. De kredietopslag, het verschil tussen de rente op bedrijfsobligaties en risicovrije staatsobligaties, nam juist iets toe. Beleggers wilden een extra vergoeding voor het toegenomen kredietrisico. Per saldo daalde ook het rendement op bedrijfsobligaties. Nu de onrust als gevolg van Brexit afneemt, is de rente weer iets opgelopen, hoewel de 10-jaars Duitse rente nog steeds negatief is. De kredietopslag op bedrijfsobligaties is vervolgens ook afgenomen naar een niveau dat we sinds de financiële crisis niet gezien hebben. Dit geeft aan dat weinig faillissementen worden verwacht. Het beleid van de Europese Centrale Bank om bedrijfsobligaties op te kopen, werpt haar vruchten af.  

Bedrijven blijven goed presteren

In de tweede helft van juli en begin augustus publiceerden bedrijven de tweede kwartaalcijfers. Deze cijfers waren overwegend beter dan verwacht. Hiermee tonen bedrijven aan dat zij in staat zijn hun bedrijfsresultaat op niveau te houden, ondanks het gebrek aan politieke stabiliteit. De goede bedrijfscijfers laten zien dat het economische klimaat goed blijft. Hierdoor wordt vertrouwen behouden en blijft de consumptie en het investeringsniveau op peil. Dit zorgt weer voor goede cijfers in de toekomst. 

Toekomstverwachtingen

Care IS verwacht dat de Europese Centrale Bank het stimulerende beleid voortzet. Daardoor blijft de spaarrente onder druk. Nu risico’s als China, de lage olieprijs en Brexit ogenschijnlijk naar de achtergrond verdwijnen zien we steeds meer mensen de overstap maken naar beleggingen. Dit is positief voor de waardering van hoogrenderende obligaties en aandelen. 


Deel via social media: