Goede start beleggingen 2017

Het beleggingsjaar 2017 is goed begonnen. De Amerikaanse Dow Jones index doorbrak voor het eerst de 20.000-punten grens en ook de Nederlandse AEX kwam boven de 500 punten. Obligatiekoersen zijn per saldo niet veel veranderd. Ook de beleggingsportefeuilles van Care IS hebben geprofiteerd van de goede beurzen.

Economie groeit sneller

De belangrijkste oorzaken voor de stijgingen op de aandelenbeurzen waren de sterk groeiende economie en positieve bedrijfscijfers.


In het vierde kwartaal van 2016 en in de eerste maanden van 2017 publiceerden de meeste landen sterke economische cijfers. In alle regio’s werd meer geproduceerd en geïnvesteerd. Daarnaast verbeterde het consumentenvertrouwen. De verbetering van deze macro-economische cijfers was hoger dan verwacht, waardoor deze nog niet in de prijzen waren verwerkt en de aandelenkoersen stegen.


Als gevolg van de aantrekkende economie hebben bedrijven wereldwijd sterkere cijfers laten zien dan verwacht. Nu de meeste grote bedrijven hun kwartaal- en jaarcijfers hebben gepubliceerd, kan worden vastgesteld dat 2016 een goed jaar was voor de omzet- en winstgroei van bedrijven. Belangrijker voor beleggers was echter de hoge verwachte winstgroei voor 2017 van bedrijven. Beleggers zijn hier alvast op voorgesorteerd waardoor aandelenkoersen verder stegen.

Rente schommelt in kleine range

Na de verkiezing van Trump als nieuwe president van de VS steeg de rente kortstondig, waardoor de koersen van obligaties daalden. De inflatieverwachtingen werden verhoogd door uitspraken van Trump over goedkope import en protectionisme. Inmiddels is de rente in Europa echter weer wat gedaald. Per saldo is de rente, en hierdoor de koersen van obligaties, niet veel veranderd in 2017.

Verwachtingen aandelen

Bedrijven kunnen verder profiteren van de verbeterde economische omstandigheden. De hogere economische groei en het versterkte vertrouwen in de economie, verhoogt de kans dat de verwachte winststijgingen in 2017 daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit kan een nieuwe impuls geven voor de aandelenkoersen in 2017.

Verwachting obligaties

In Europa staan diverse verkiezingen voor de deur. Hoewel de Nederlandse verkiezingen ons bezig houden, hebben deze weinig impact op de beleggingsmarkten. De verkiezingen in Frankrijk en Duitsland hebben meer invloed. De verkiezingsonrust heeft ook een positieve keerzijde. De ECB kan gedurende de onzekerheid geen risico nemen en zal het stimulerende beleid doorzetten. Dit heeft een drukkend effect op de rente en is gunstig voor obligaties op korte termijn.

Positionering beleggingsportefeuilles

De stijging van de aandelenbeurzen heeft niet direct geleid tot een hoger risico en ook de volatiliteit (beweeglijkheid) op de financiële markten is relatief laag. In combinatie met de positieve verwachtingen voor aankomende periode zien we dan ook geen reden om de beleggingsportefeuilles aan te passen. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen.


Deel via social media: