Marktupdate: Groei VS sterker dan verwacht

Marktupdate: Groei VS sterker dan verwacht

De Amerikaanse economische groei vertraagde minder sterk dan verwacht in het derde kwartaal. Het BBP kwam in het derde kwartaal uit op 1,9% (geannualiseerd).

In onderstaande grafiek is de groei op jaarbasis te zien. Dit is dus de groei t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze groei op jaarbasis is t.o.v. vorig kwartaal afgenomen van +2,3% naar +2,0%. Lagere bedrijfsinvesteringen (grijs) werden gecompenseerd door stevige consumentenuitgaven (oranje) en opverende exporten (groen = export – import). Laatstgenoemde kan mogelijk de vrees voor een aanstaande recessie wat doen afnemen. Vanavond maakt de Fed in bekend of zij overgaat tot een verdere verlaging van de rente. Door de markt wordt geanticipeerd op wederom een verlaging van de beleidsrente van 25 basispunten.

Marktupdate: Groei VS sterker dan verwacht

Deel via social media: