Overgang naar IBAN geldrekeningen

Binnenkort gaat BinckBank voor de rekeningen van klanten van Care IS vermogensbeheer over op IBAN nummers. De omzetting naar IBAN nummers maakt het mogelijk om direct geld van en naar de rekening te boeken.

Tot op heden werden alle gelden in eerste instantie ontvangen op de hoofdrekening van BinckBank vanwaar het intern naar de betreffende rekening werd verzonden. Door de omzetting vervalt de tussenstap.

De mogelijkheid om geld over te boeken naar de bekende ING rekening t.g.v. het 6-cijferig effectendepot blijft tot 1 juli 2016 bestaan.

De omzettingen vinden automatisch plaats; klanten van Care IS hoeven daarvoor geen actie te ondernemen. Als u het algemene ING-nummer van Binck in het adresboek hebt opgeslagen dient u dat te verwijderen of te wijzigen naar uw eigen nieuwe IBAN nummer. 


Deel via social media: