Toelichting gedeeltelijke verkoop Think global equity

Op vrijdag 13 maart jongstleden heeft Care IS winst genomen  op een deel van de aandelen in de beleggingsportefeuilles. Aanleiding hiervoor is de sterke koersstijging op de aandelenmarkten van de afgelopen maanden.


Het jaar 2014 was een goed beleggingsjaar. De beleggingsportefeuilles van Care IS profiteerden van de gestegen obligatie- en aandelenkoersen. In 2015 zijn de aandelenbeurzen wereldwijd nog verder gestegen. Tot en met 12 maart noteert de wereldwijde aandelenindex (genoteerd in Euro’s) over 2015 een rendement van 15,51%.


De voornaamste oorzaak voor deze sterke stijging is de aankondiging van de Europese Centrale Bank om voor 1140 miljard Euro staatsobligaties op te kopen. Daarnaast laten de economische groeicijfers een positief beeld zien voor de wereldeconomie en heeft de consument door de lage olieprijs meer te besteden. De daling van de Euro heeft een extra positieve impuls gegeven voor Europese aandelen.


De sterke stijging van aandelenbeurzen wereldwijd in 2015 heeft er toe geleid dat de weging van aandelen in de beleggingsportefeuilles is opgelopen. Omdat de aandelenkoersen hard zijn gestegen, is de kans op een (tijdelijke) terugval van de koersen groter geworden. Naar aanleiding hiervan heeft Care IS besloten winst te nemen op de aandelen in de beleggingsportefeuilles en de weging van aandelen terug te brengen.


De opbrengst van de verkoop houden we tijdelijk op de geldrekening aan. In de komende periode zullen we een besluit nemen over de herinvestering van deze gelden. Hierbij is de ontwikkeling op de financiële markten en de beurzen in de komende periode van belang.
 


Deel via social media: