Toelichting normgewichten en bandbreedtes

Op 14 juli jongstleden heeft Care IS een aantal wijzigingen aangebracht in de beleggingsportefeuilles. Met deze wijzigingen, hebben we onder andere nieuwe normgewichten en bandbreedtes in de beleggingsportefeuilles doorgevoerd. In de nieuwsbrief van 14 juli hebben we de normgewichten kort toegelicht. In dit nieuwsbericht zullen we de normgewichten verder bespreken en benoemen we ook de bandbreedtes. In onderstaande tabel is per risicoprofiel het normgewicht en de bandbreedtes van de verschillende beleggingscategorieën weergegeven.

Toelichting normgewichten en bandbreedtes

Binnen elk risicoprofiel wordt het vermogen over zes verschillende beleggingscategorieën verdeeld. Voor elke beleggingscategorie is een normgewicht en bandbreedtes vastgesteld. Het normgewicht is de neutrale weging van een beleggingscategorie. Wanneer Care IS geen visie heeft op een bepaalde beleggingscategorie, beleggen we in lijn met het normgewicht.

Wanneer Care IS wel een visie heeft op een beleggingscategorie kan - binnen de bandbreedtes -worden afgeweken van het normgewicht. De bandbreedtes geven de minimale en maximale weging aan, waartussen het gewicht van een beleggingscategorie kan bewegen. Als Care IS een positieve visie heeft, kan de weging van een beleggingscategorie worden verhoogd en bij een negatieve visie kan de weging worden verlaagd. Op deze manier kunnen we tijdelijk het risico in de beleggingsportefeuilles verminderen of het verwachte rendement verhogen.

In het risicoprofielformulier en het beleggingsvoorstel zijn de nieuwe normgewichten en bandbreedtes vanaf nu ook opgenomen. Indien u over bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoon: 0299-720961 of e-mail: info@care-is.nl.


Deel via social media: