Verbetering in uw kwartaalrapportage

Verbetering in uw kwartaalrapportage

Dit kwartaal heeft Care IS een verbetering doorgevoerd in uw kwartaalrapportage om u een beter beeld te geven van de duurzaamheidsimpact van uw beleggingen.

Reden voor de wijziging

Door rekening te houden met ESG-kenmerken dragen we bij aan de transitie naar een duurzame wereldeconomie. Bovendien verwachten we dat rekening houden met duurzaamheidsfactoren de rendement-risicoverhouding ten goede komt.

Met de verbetering in het kwartaalbericht geven wij u concrete voorbeelden van de impact die uw portefeuille heeft op het milieu. 

Lagere impact op het milieu

Bij Care IS beleggen wij in meer dan 2.000 verschillende bedrijven. De economische activiteiten van deze bedrijven zorgen voor belasting van het milieu. Wij hechten er waarde aan om milieuvervuiling te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van het financiële resultaat. In onze kwartaalrapportage kunt u terugzien in hoeverre wij de uitstoot hebben gereduceerd ten opzichte van onze benchmark.

Concrete voorbeelden

De verschillende vormen van milieubelasting zijn samengevat in één maatstaf: CO2-equivalent (CO2tE). Op basis van deze maatstaf wordt de uitstoot van uw portefeuille gemeten en vergeleken met die van de benchmark. De uitstootreductie is vertaald naar drie concrete voorbeelden, waarbij elk voorbeeld gelijk staat aan de totale CO2tE-reductie ten opzichte van de benchmark. Deze voorbeelden zijn:

- Het aantal vluchten van Amsterdam naar Londen.

- Het aantal kilometers gereden met een personenauto.

- De hoeveelheid Co2-compenstatie die bomen gemiddeld realiseren.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over uw kwartaalrapportage, neem dan gerust contact met ons op.


Deel via social media: