Visie Care IS op stijging aandelenbeurzen

Sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten zijn de aandelenbeurzen wereldwijd flink gestegen. Ook de beleggingsportefeuilles bij Care IS hebben hiervan geprofiteerd. In een neutraal risicoprofiel (profiel D) is het rendement in 2016 tot 11 december ruim 5%.

 

Een sterke stijging van aandelenkoersen ‘kan’ leiden tot extra risico voor beleggers als de waardering te hoog wordt. Dit is het geval wanneer de aandelenkoersen veel sterker stijgen dan de (verwachte) winsten van de onderliggende bedrijven.

 

Een dergelijk scenario is op dit moment niet aan de orde. De waardering van aandelen ligt namelijk rond het historisch gemiddelde. Dit meten we onder andere met behulp van de verwachte ‘p/e ratio’.* 

 

De verwachte p/e ratio van wereldwijde aandelen is op dit moment 17,9. Over de afgelopen 15 jaar komt deze maatstaf gemiddeld uit op 17,1. Van een te hoge waardering of een koersbubbel is daarmee volgens ons geen sprake. In 2000 bijvoorbeeld stond de verwachte p/e ratio van aandelen op 28 voordat de internetbubbel knapte.

 

De recente stijging op de aandelenbeurzen is dan ook geen reden om de beleggingsportefeuilles aan te passen. De stijging van de aandelenbeurzen heeft niet direct geleid tot een hoger risico en ook de volatiliteit (beweeglijkheid) op de financiële markten is relatief laag.

 

* Verwachte P/E ratio = aandelenkoers gedeeld door de verwachte winst van bedrijven voor de aankomende 12 maanden


Deel via social media: