Wijziging beleggingscategorieën en normgewichten

Voor het beheer van uw beleggingsportefeuille hanteert Care IS vijf verschillende risicoprofielen. Binnen elk risicoprofiel wordt het vermogen over zes verschillende beleggingscategorieën verdeeld. Voor elke beleggingscategorie is een normgewicht en bandbreedte vastgesteld. Het normgewicht is de neutrale weging van een beleggingscategorie. Wanneer we geen positieve of negatieve visie hebben op een beleggingscategorie, beleggen we in lijn met de normgewichten. Periodiek stellen we de normgewichten opnieuw vast. Aan de hand van het verwachte rendement, het risico en de correlaties van beleggingscategorieën kunnen we de normgewichten naar boven of naar beneden bijstellen. Omdat de beleggingsmarkt steeds in ontwikkeling is, kunnen we ook beleggingscategorieën toevoegen of vervangen.

Afgelopen maand heeft Care IS de normgewichten voor alle risicoprofielen opnieuw vastgesteld. Ook hebben we de beleggingscategorie ‘Obligaties opkomende landen’ toegevoegd en de beleggingscategorie ‘Vastgoed’ vervangen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een toelichting waarom obligaties uit opkomende landen worden opgenomen in de beleggingsportefeuilles. In de kwartaalrapportage en in een eerder nieuwsbericht, hebben we toegelicht waarom vastgoed niet langer als aparte beleggingscategorie wordt opgenomen.

In onderstaande tabel zijn per risicoprofiel de nieuwe normgewichten van de beleggingscategorieën weergegeven. Bij het uitvoeren van de transacties van 15 juli richten we de beleggingsportefeuilles in volgens deze nieuwe normgewichten.

NaamProfiel B  Profiel C  Profiel D  Profiel E  Profiel F  
Liquiditeiten6%0%0%0%0%
Obligaties75%65%45%25%5%
Hoogrenderende obligaties4%5%5%5%5%
Obligaties opkomende landen4%5%5%5%5%
Aandelen8%22%42%62%82%
Grondstoffen3%3%3%3%3%
 100%100%100%100%100%

 

In alle risicoprofielen wordt de nieuwe beleggingscategorie 'Obligaties opkomende landen' opgenomen. Daarnaast is de beleggingscategorie Grondstoffen voortaan in alle risicoprofielen opgenomen. Door deze toevoegingen hebben we de weging van Aandelen en Obligaties aangepast. Gemiddeld genomen is het normgewicht van aandelen naar beneden bijgesteld en het normgewicht van Obligaties naar boven bijgesteld. Hierdoor is de verhouding tussen rendement en risico in alle risicoprofielen weer optimaal.

In risicoprofiel B heeft de beleggingscategorie Liquiditeiten (Cash) een normgewicht van 6%. In de andere risicoprofielen is het normgewicht vastgesteld op 0%. De weging van liquiditeiten zal echter altijd iets groter zijn dan 0% omdat we als veiligheidsmarge bij het uitvoeren van transacties altijd een kleine positie liquiditeiten aanhouden. Deze cashpositie kan ook worden gebruikt voor het incasseren van de beheervergoeding en servicefee.

Meer informatie over de normgewichten en bandbreedtes is terug te vinden in het document Beleggingsbeleid Care IS. Dit document kunt u terugvinden op onze website. Indien u vragen heeft over de beleggingscategorieën of de nieuwe verdeling, staan wij u graag te woord via telefoon: 0299-720961 of email: info@care-is.nl.


Deel via social media: