Skip to main content
Open een rekening

Dienstverleners in de financiële sector zijn aan strenge wet- en regelgeving gebonden. Vermogensbeheerders mogen bijvoorbeeld alleen hun dienstverlening aanbieden met een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). In deze blog leggen wij uit wat de AFM is en wat deze doet om vermogensbeheer zo veilig mogelijk te maken.

Wat doet de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de financiële markten in Nederland. Dit doen zij onder andere op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. 

De missie van de AFM luidt: ‘De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijk gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.’ 

Er zijn vier gebieden waar de AFM toezicht op houdt: de financiële dienstverlening, kapitaalmarkten, asset management en accountancy. De AFM ziet erop toe dat cliënten in het professioneel vermogensbeheer zorgvuldig behandeld worden en kosten dienen transparant te zijn.

Vermogensbeheer en AFM

De AFM gelooft dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom heeft zij een proactieve houding waarin zij vooruit kijkt naar trends en ontwikkelingen in de markt. Aan de hand van deze ontwikkelingen kijkt de AFM naar de risico’s en problemen die hierbij komen kijken. 

Een vermogensbeheerder mag niet handelen zonder vergunning van de AFM. 

De afgelopen jaren is het landschap van vermogensbeheer sterk veranderd. Er zijn nieuwe uitdagingen in beeld gekomen. Een belangrijke factor hierin is digitalisering van de dienstverlening.

Hoe werkt een vergunningaanvraag?

Zoals eerder benoemd zijn onder andere vermogensbeheerders verplicht over een vergunning van de AFM te beschikken. Het aanvragen van zo’n vergunning is een ingewikkeld proces. 

Een vergunningaanvraag bestaat uit een aantal stappen en zowel de aanvrager zelf als de AFM moet een aantal van deze stappen nemen. 

Om een aanvraag rond te krijgen, moet de vermogensbeheerder aan een aantal strenge eisen voldoen. Deze eisen zijn terug te vinden in de Wet financieel toezicht (Wft). Voorbeelden van zaken waarop gelet wordt zijn:

  • Het bestuur, de onderneming moet voldoen aan de voorwaarden voor goed bestuur;
  • De onderneming moet financieel gezond (solvabel) zijn;
  • De inrichting van de bedrijfsvoering;
  • Het eigen vermogen van de onderneming;
  • De betrouwbaarheid van de beleidsbepalers.

Zwarte lijst AFM

De AFM heeft een zwarte lijst, ook wel de waarschuwingslijst genoemd. Op deze lijst staan instellingen of personen die zonder vergunning actief zijn in de sector vermogensbeheer. Op deze lijst vindt u ook namen van organisaties die effecten uitgeven zonder prospectus, deze is namelijk wettelijk verplicht. 

Kijk ter controle van een partij dus altijd op de waarschuwingslijst van de AFM.

Andere toezichthouders

Naast de AFM zijn er nog andere instellingen die toezicht houden op financiële aanbieders. Hieronder bespreken we de bekendste.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank in Nederland. DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit in Nederland. De Nederlandsche Bank werkt onder andere aan prijsstabiliteit, een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer en is toezichthouder op banken, pensioenfondsen en andere financiële instellingen zoals vermogensbeheerders.

Klachteninstituut financiële dienstverlening

Mocht u klachten hebben over hoe uw vermogensbeheerder omgaat met uw geld, dan is het belangrijk dat u ergens terecht kunt met uw klachten. 

Het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) is een instituut dat de consument helpt wanneer deze een klacht heeft over een financiële dienstverlener, bijvoorbeeld een bank, adviseur of in dit geval een vermogensbeheerder.

Dutch Securities Institute

Het Dutch Securities Institute (DSI) bewaakt de integriteit van de financiële sector. Dit doen zij door middel van personeelsscreening, certificering en het bijhouden van een openbaar register.

Vergunning AFM Care IS vermogensbeheer

Care IS vermogensbeheer heeft een vergunning bij de AFM en staat ingeschreven in het DSI register. Ook staan wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank en zijn wij voor eventuele klachten aangesloten bij het Kifid. Voor informatie over deze instellingen kunt u het document met algemene informatie raadplegen.